Oplysningskrav: 1 til 10 ton pr. år

For at registrere et stof, der fremstilles eller importeres i mængder mellem 1 og 10 tons pr. år, skal du give oplysninger om dets fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber – undtagen når kravet ikke finder anvendelse på dit stof. Detaljerede oplysninger om kravene findes i REACH bilag VII.

Alt efter de data du har, skal du søge at nå til enighed med dine medregistranter om den korrekte klassificering og mærkning for stoffet.

Hvis du kan påvise, at dit stof må forventes at have lav risiko, kan du drage fordel af de reducerede oplysningskrav og kun indsende de fysisk-kemiske oplysninger (som fremgår af afsnit 7 af bilag VII).

Hvis du i stedet indsender din registrering for 1 til 10 tons pr. år med det fuldstændige sæt oplysninger, der fremgår af bilag VII, skal du ikke betale registreringsgebyr. I så fald skal du påberåbe dig "fee waiver" (bortfald af gebyr), når du opretter dit dossier i IUCLID. Hvis dit stof opfylder kriterierne i bilag III, gælder der imidlertid ingen gebyrfritagelse, og du skal betale registreringsgebyret.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)