Når jeg grænsen på 1 ton pr. år?

Hvis du fremstiller eller importerer et stof i en mængde, der ikke overstiger 1 ton pr. år, skal du ikke registrere stoffet. Hvis du når eller overstiger denne grænse, bestemmer mængdeintervallet, hvilke oplysninger du skal bruge til din registrering.

 

Hvilken mængde fremstiller eller importerer du?

Mængden af det stof, du fremstiller eller importerer, skal fastsættes i ton pr. kalenderår. Kalenderåret er fra den 1. januar til den 31.december. Hvis dit stof imidlertid er et indfasningsstof, som du har fremstillet eller importeret i tre på hinanden følgende år, skal du beregne mængden som et gennemsnit af de tre kalenderår inden registreringen. Når du har registreret stoffet, skal du fastslå mængden pr. kalenderår.

Du skal også samle mængden af stoffet som et selvstændigt stof, i en blanding og i en vare, hvorfra det frigives.

De fremstillede eller importerede mængder som isolerede mellemprodukter under strengt kontrollerede forhold skal opgøres særskilt.

Hvis du fremstiller eller importerer et stof i en mængde, der ikke overstiger 1 ton pr. år, skal du ikke registrere stoffet.

Kan en del af den fremstillede eller importerede mængde udelades?

Du kan udelade følgende mængder:

 • Hvis din rolle i leverandørkæden ikke kræver, at du skal registrere stoffet.
  Se punkt 3 i Skal jeg foretage registrering?

  Hvis du har flere roller i leverandørkæden, kan du udelade den mængde, du håndterer i en rolle, der ikke kræver registrering, fra mængdeopgørelsen.
 • Hvis anvendelsen af dit stof er fritaget for registrering
  Se trin 2 i Skal jeg registrere mit stof?

  Hvis en eller flere af stoffets anvendelser er fritaget for registrering, kan du udelade lige netop disse anvendelser fra mængdeopgørelsen.

Hvis du fremstiller eller importerer et stof i en mængde, der ikke overstiger 1 ton pr. år, skal du ikke registrere stoffet.

Hvad er dit mængdeinterval?

Mængden bestemmer mængdeintervallet, og dit mængdeinterval bestemmer størrelsen på dit registreringsgebyr og de oplysninger, du skal give i forbindelse med registreringen.

Der findes fire mængdeintervaller til standardregistreringer:

 • 1-10 ton pr. år
 • 10-100 ton pr. år
 • 100-1 000 ton pr. år
 • Over 1 000 ton pr. år

Hvis mængden overstiger den nedre grænse i et mængdeinterval, er det dette interval, du skal bruge til registrering.

Hvis du registrerer isolerede mellemprodukter under strengt kontrollerede forhold, skal du give færre oplysninger. Du skal derfor ikke sammenlægge mængderne til en standardregistrering, men opgøre dem særskilt.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)