Når jeg grænsen på 1 ton pr. år?

Hvis du fremstiller eller importerer et stof i en mængde, der ikke overstiger 1 ton pr. år, skal du ikke registrere stoffet. Hvis du når eller overstiger denne grænse, bestemmer mængdeintervallet, hvilke oplysninger du skal bruge til din registrering.

 

Hvilken mængde fremstiller eller importerer du?

Mængden af det stof, du fremstiller eller importerer, skal fastsættes i ton pr. kalenderår. Kalenderåret er fra den 1. januar til den 31.december.

Du skal også sammenlægge mængden af stoffet som et selvstændigt stof, i en blanding, og i en vare, hvorfra det er beregnet til at blive frigivet.

De fremstillede eller importerede mængder som isolerede mellemprodukter under strengt kontrollerede forhold skal opgøres særskilt.

Du kan udelade følgende mængder:

 • Hvis din rolle i leverandørkæden ikke kræver, at du skal registrere stoffet.
  Se punkt 3 i Skal jeg foretage registrering?
   
 • Hvis anvendelsen af dit stof er fritaget for registrering
  Se trin 2 i Skal jeg registrere mit stof?

   
Hvad er dit mængdeinterval?

Mængden afgør mængdeintervallet, og dit mængdeinterval afgør størrelsen på dit registreringsgebyr og de oplysninger, du skal indsende i forbindelse med registreringen.

Der findes fire mængdeintervaller til standardregistreringer:

 • 1-10 ton pr. år
 • 10-100 ton pr. år
 • 100-1 000 ton pr. år
 • Over 1 000 ton pr. år 

Hvis mængden overstiger den nedre grænse i et mængdeinterval, er det dette interval, du skal bruge til registreringen.

Hvis du registrerer isolerede mellemprodukter under strengt kontrollerede forhold, skal du give færre oplysninger. Du skal derfor ikke sammenlægge mængderne til en standardregistrering, men opgøre dem særskilt. 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)