Om at påvise stoffers indbyrdes lighed

Virksomheder, der fremstiller og importerer samme stof, skal indsende en fælles registrering. Hvis stofferne ikke er de samme, skal de ikke registreres sammen. Hvordan finder du ud af, om to stoffer er ens?

For et veldefineret stof skal du følge de almindelige principper i vejledningen

Følg de almindelige principper i afsnit 5 i "Vejledning om identifikation og benævnelse af stoffer i henhold til REACH og CLP":

  1. Veldefinerede stoffer anses for ens, hvis de består af samme hovedkomponenter: Deres sammensætning bestemmer, om de er ens.
  2.  Et stof med kun én bestanddel er et stof, hvor hovedbestanddelen findes i en mængde på mindst 80 %.
  3. Et stof med flere bestanddele er et stof, hvor mindst to bestanddele findes i en mængde på mellem 10 % og 80 %, og ingen af dem over 80 %.
  4. Et stofs renhedsgrad har ikke betydning for, om det er identisk med et andet stof.
  5. Urenheder fra produktionsprocessen kan være forskellige for samme stof.
  6. Stoffer af teknisk kvalitet, analytisk kvalitet eller rent stof er ens, så længe de består af samme hovedbestanddel(e).
  7. Ens stoffer kan have forskellig renheds-/urenhedsprofil afhængigt af kvaliteten.

Når du vurderer, om du kan registrere sammen med andre virksomheder, kan du nå frem til tre forskellige konklusioner:

  1. Du kan helt sikkert indsende en fælles registrering, da jeres stoffer består af samme hovedbestanddel(e).
  2. Du kan helt sikkert ikke indsende en fælles registrering, da jeres stoffer ikke består af samme hovedbestanddel(e).
  3. Fælles registrering af stofferne er mulig, hvis det er begrundet. Dette kan f.eks. være tilfældet, når stofferne er på grænsen mellem stoffer med én bestanddel og stoffer med flere bestanddele.

For et UVCB-stof skal du søge efter eksempler og sektorspecifik vejledning.

Hvis du har et stof med ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer (UVCB), er der ikke noget fælles grundlag, der berettiger fælles registrering af stofferne.

Se efter i "Vejledning om identifikation og benævnelse af stoffer i henhold til REACH og CLP" for mere detaljerede oplysninger om, hvornår to UVCB-stoffer kan og ikke kan registreres sammen. Sammensætningen, kilden og fremstillingsprocessen er afgørende for bestemmelsen heraf.

Du kan også søge vejledning på de sektorspecifikke sider på ECHA's websted. Den sektorspecifikke vejledning kan, sammen med ECHA's officielle vejledning, hjælpe dig med at identificere dit stof korrekt og sikre, at du overholder REACH-bestemmelserne vedrørende identifikation af stoffer. Det vil også hjælpe dig til at afgøre, om stoffet er det samme.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)