Informationskrav: 100 til 1 000 ton pr. år

For at registrere et stof i mængdeintervallet 100-1 000 ton skal du angive de oplysninger, der er angivet i kolonne 1 i bilag VII-IX i REACH. I kolonne 2 er der angivet tilpasningsmuligheder for de specifikke egenskaber. De obligatoriske standardoplysninger kan også tilpasses efter de generelle regler i bilag XI.

Hvis der til registrering skal foretages en undersøgelse som anført i bilag IX (uanset om den omfatter hvirveldyr eller ej), og den ikke findes hos medregistranterne, skal du først overveje alle alternative metoder til at opfylde oplysningskravet. Kun hvis et oplysningskrav ikke kan opfyldes på anden måde, skal du aftale og udarbejde et forslag til forsøg, der skal indsendes som en del af det fælles registreringsdossier til vurdering af ECHA. Mens du afventer ECHA's afgørelse herom, skal du gennemføre og/eller anbefale midlertidige risikostyringsforanstaltninger til dine downstreambrugere.

Categories Display