Monitor the triggers for updating

Overvågning af de udløsende faktorer for ajourføring af top

Du skal have indført processer, systemer og alarmer i din virksomhed, der giver dig mulighed for at konstatere, hvornår du skal foretage ændringer af din registrering. Det anbefales for eksempel, at du etablerer en proces til at modtage og analysere tilbagemeldinger fra dine kunder og følge op på den videnskabelige litteratur om dit stof.

Du skal ajourføre dit registreringsdossier, f.eks. i følgende tilfælde:

 • Du ændrer råmateriale, fremstillingsproces eller leverandør, og dit stof indeholder nu som følge heraf forskellige (farlige) urenheder eller (mindre væsentlige) bestanddele.
 • Du ændrer den importerede eller fremstillede mængde af dit stof. Hvis mængden stiger eller falder over eller under grænseværdien for det mængdeinterval, som du har registreret dit stof for, skal dette rapporteres i dit dossier.
  • Hvis mængden stiger og flyttes til næste mængdeinterval, skal du indsende en forespørgsel til ECHA for at overholde artikel 12, stk. 2, kaldet "Inquiry Type 4" (forespørgselstype 4) i IUCLID. I forespørgselsdossieret skal du angive, hvilke oplysninger du skal bruge for at opfylde informationskravene i det højere mængdeinterval. Fra ECHA's svar om tilgængeligheden af disse oplysninger kan du drøfte med dine medregistranter, om dataene allerede er tilgængelige i den fælles indsendelse, og hvordan du kan få adgang til dem, f.eks. ved at købe den relevante dataadgangstilladelse.
  • Hvis der ikke foretages en forespørgsel, kan de håndhævende myndigheder betragte det som en overtrædelse af artikel 26 i REACH.
  • Hvis ikke alle oplysninger er tilgængelige for at opfylde oplysningskravene i forbindelse med din registrering, skal du overveje, hvordan du kan udfylde datahullerne. Du kan finde flere oplysninger om strategien for indsamling af dine data i fase 4 "What information you need" (oplysninger, der skal indsamles) i registreringsfaserne.
 • Du erfarer om nye anvendelser fra dine kunder. I så fald skal du muligvis også ajourføre kemikaliesikkerhedsrapporten.
 • Du skal ajourføre de oplysninger om dit stofs egenskaber, som du har indsendt separat (fravalgt) i den fælles indsendelse.
 • Din leverandør omformulerer en blanding, som du importerer. Hvis et stof ikke længere indgår i blandingen, kan det være nødvendigt at anmelde et importstop for det pågældende stof.
 • Du bliver opmærksom på nye oplysninger om dit stofs egenskaber, som dine medregistranter skal gøres bekendt med. I er nødt til at aftale, hvordan I ajourfører de fælles oplysninger i registreringen.

Du kan kræve fortrolighed om de nye oplysninger i dit dossier under ajourføringen af din registrering, hvis det drejer sig om oplysninger, der ikke tidligere er offentliggjort af ECHA.