Fra indsendelse til afgørelse

Dit dossier gennemgår følgende trin efter indsendelsen:

 

1. Kontrol af forretningsregler

Ved kontrollen af forretningsreglerne kontrolleres det, om ECHA kan behandle dit dossier. ECHA kontrollerer f.eks., om dit dossier har det korrekte IUCLID-format, og om visse administrative oplysninger er i overensstemmelse med indsendelsestypen.

At forretningsreglerne består kontrollen bekræfter udelukkende, at dossieret kan godkendes til behandling, og betyder ikke, at din registrering er afsluttet. Når kontrollen af forretningsreglerne er bestået, modtager du et indsendelsesnummer. Dette er dit referencenummer i al korrespondance vedrørende din registrering, indtil du har modtaget et registreringsnummer.

Hvis dit dossier ikke er i overensstemmelse med forretningsreglerne, skal det rettes og indsendes igen.

 

2. Kontrol af teknisk fuldstændighed

Når dossieret er godkendt til behandling, er næste trin kontrol af teknisk fuldstændighed. På dette trin kontrolleres dossieret for at sikre, at alle nødvendige oplysninger i henhold til REACH er inkluderet. Denne kontrol omfatter en manuel verificering af visse elementer, der ikke kan kontrolleres automatisk. Hvis der mangler oplysninger, skal du genindsende et fuldstændigt dossier inden for den anførte tidsfrist.

Hvis dossieret ikke består kontrollen af teknisk fuldstændighed, kan der kun gives et yderligere indsendelsesforsøg. Kontakt ECHA's Helpdesk, hvis du ikke er sikker på, hvilke oplysninger du stadig mangler at indsende. Hvis kontrollen ikke bestås for anden gang, skal du indsende et nyt dossier. Hvis du har betalt registreringsgebyret, refunderes dette ikke.

 

3. Faktura for registreringsgebyret

Samtidig med kontrollen af teknisk fuldstændighed modtager du en faktura for registreringsgebyret via REACH-IT. Du skal betale fakturaen inden for den anførte tidsfrist.

Hvis du ikke betaler hele gebyret senest på fakturaens forfaldsdato, afvises dit dossier, og du skal indsende et nyt dossier. ECHA kan ikke acceptere for sen betaling. Hvis du betaler for sent, afvises dit dossier, og du skal indsende et nyt dossier. ECHA kan ikke refundere betalte gebyrer, hvis dossieret afvises.

 

4. Afgørelse om din registrering

Du vil modtage en afgørelse om din registrering fra ECHA gennem REACH-IT.

Hvis kontrollen af teknisk fuldstændighed er afsluttet, og fakturaen er betalt, anses dossieret for at være fuldstændigt, og der tildeles et registreringsnummer. Registreringsdatoen er den dato, hvor du modtager indsendelsesnummeret fra ECHA.

Hvis dossieret ikke består kontrollen af teknisk fuldstændighed for anden gang, eller hvis du ikke betaler gebyret til tiden, afvises dossieret.

 

5. Offentliggørelse af oplysninger fra dit dossier

ECHA offentliggør automatisk alle ikke-fortrolige oplysninger i dit registreringsdossier på sit websted. Du kan anmode om fortrolig behandling af oplysninger, hvilket ECHA herefter vil vurdere. Såfremt anmodningen ikke er tilstrækkelig begrundet, vil oplysningerne blive offentliggjort. Læs mere på vores webside Offentliggørelse af oplysninger fra dossierer.

Kommunikation til dine kunder

Det kan blive nødvendigt at ajourføre sikkerhedsdatabladet for dit stof efter registreringen.

Sikkerhedsdatablade skal ajourføres i følgende tilfælde:

  • Når du har nye oplysninger om farerne ved eller risikohåndteringsforanstaltningerne for dit stof.
  • Når godkendelsen af din anvendelse af et stof er blevet meddelt eller nægtet.
  • Når anvendelsen af dit stof er blevet begrænset.

Når du opdaterer dit sikkerhedsdatablad efter REACH-registreringen, skal du huske at angive registreringsnummeret.

Hold din registrering ajour

Det er dit ansvar at ajourføre din registrering. Det skal f.eks. ske, hvis:

  • du ændrer sammensætningen af dit stof
  • du øger produktionsmængden og rykker op i et nyt mængdeinterval
  • du modtager supplerende oplysninger, f.eks. om klassificeringen og mærkningen af dit stof.

Husk også at ajourføre dine virksomhedsoplysninger og andre administrative oplysninger.

Alle ajourføringer skal indsendes til ECHA via REACH-IT så hurtigt som muligt. Der opkræves et gebyr for visse ajourføringer.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)