Hvad skal du overveje for din virksomhed?

Det kræver en betydelig investering i tid, penge og ekspertise at påvise sikker anvendelse af dit stof i et registreringsdossier.

Du skal have en dialog og normalt også kontraktlige aftaler med medregistranter for at aftale, hvordan I deler omkostningerne ved de nødvendige faredata og arbejdet i forbindelse med risikovurderingen. I skal også aftale, hvordan disse oplysninger skal fremstå i registreringsdossieret.

Husk, at du med registreringen kan vise dine kunder, at du er en ansvarlig leverandør, som har bidraget til sikker anvendelse af kemikalier. 

 

1. Hvilket marked er der for dit stof?

Kend dine kunders behov
Det stof, du fremstiller eller importerer, kan have afgørende betydning for dine kunder. Informer tidligt dine kunder om, at du har til hensigt at registrere et stof, så du kan forstå efterspørgslen efter stoffet.

Overvej de lovgivningsmæssige prognoser for dit stof
Betyder stoffets iboende egenskaber, at det kan være problematisk for menneskers sundhed eller miljøet? Hvis det er tilfældet, kan det blive udfaset i nær fremtid i henhold til andre REACH-processer.

2. Hvordan påvirker REACH-registrering din virksomhed?

Bestem registreringstype
Planlægger du at foretage registrering for 1-10 ton pr. år eller 10-100 ton pr. år? Eller gælder din registrering kun mellemprodukter? De data, som skal anvendes til din registrering, er meget forskellige, alt afhængigt af mængden. Dette vil naturligvis påvirke omkostningerne.

Indsaml, og vurder de tilgængelige oplysninger om stoffet
På baggrund af din registreringstype skal du indsamle oplysninger om stoffet og dets virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Dette er ekspertarbejde. Har du den fornødne ekspertise i virksomheden, eller skal dette udliciteres?

Udarbejd dit eget registreringsdossier
Selv om de fleste oplysninger ventes at blive indsendt sammen med andre virksomheder, skal den enkelte registrant selv give visse oplysninger. Du skal beslutte, om du vil udlicitere arbejdet eller løse opgaven internt.

Beregn REACH-registreringsgebyret
Ved REACH-registrering skal der betales et gebyr til ECHA. Dette varierer fra 65 til 4 674 EUR for registreringer mellem 1 og 100 ton pr. år, afhængigt af virksomhedens størrelse og registreringstype.

Små og mellemstore virksomheder betaler et reduceret registreringsgebyr. Du skal nøje kontrollere, om du hører ind under denne kategori.

Kortlæg anvendelserne og betingelserne for anvendelse af stoffet til egen anvendelse og anvendelse i leverandørkæden
Er der anvendelser, som du ønsker at holde fortrolige? Hvis det drejer sig om et stof, som du vil registrere i mængdeintervallet på 10 ton pr. år eller derover, skal du selv foretage en kemikaliesikkerhedsvurdering for det pågældende stof.

Kender du dine kunders vigtigste anvendelser af dit stof? Hvilke anvendelser ønsker du at støtte i din registrering?

Kender du dine kunder og leverandører godt? I så fald kan du sikkert regne med, at de vil hjælpe dig med at indsamle oplysninger til din registrering. Hvis ikke, skal du afsætte tid og ressourcer til at indsamle de nødvendige data.

Tilhører du en brancheorganisation? Hvis ja, har denne da organiseret arbejdet med at indsamle oplysninger om anvendelser? Ellers må du muligvis selv indsamle disse oplysninger.

Ajourfør registreringen
Efter registreringen skal du holde dine registreringer ajour. Nye anvendelser skal eksempelvis vurderes for at bevise, at de er sikre og omfattet af registreringen. Myndigheder kan også anmode om ajourføringer. Afsæt ressourcer til at foretage ajourføringerne.

3. Du skal arbejde sammen med andre virksomheder

Find dine medregistranter
Hvis du har medregistranter til dit stof, ventes du at dele registreringsomkostningerne med dem. Dermed reduceres dine egne omkostninger. Fælles registrering hjælper også med at forhindre dobbeltarbejde.

Du kan også være den eneste registrant af stoffet. Selv om dette betyder, at der ikke skal bruges ressourcer på samarbejde med andre, hviler alt registreringsarbejdet på dig.

Få gang i samarbejdet med dine medregistranter
Medregistranter skal aftale, hvordan de vil samarbejde. Dette er lettest, hvis dine medregistranter allerede har registreret stoffet, f.eks. inden REACH-fristerne i 2010 eller 2013.

Hvis du selv begynder at organisere dig med dine medregistranter fra bunden, skal du investere tid og ressourcer i samarbejdets opstartsfase.

Samarbejd med dine medregistranter
Du skal aftale omfanget af det fælles samarbejde med dine medregistranter. Det betyder, at du skal investere i samarbejdsaktiviteter som møder eller webkonferencer.

Vurder de oplysninger, I har som en gruppe af medregistranter
På grundlag af registreringstype og de oplysninger, dine medregistranter har identificeret, skal du overveje både pålideligheden og relevansen af oplysningerne. Dette er ekspertarbejde. Du skal sammen med dine medregistranter beslutte, om opgaven skal udliciteres.

Forhandl om deling af data
Dataenes ejere er berettigede til betaling for dem. Du skal afsætte ressourcer til disse forhandlinger.

Fremskaf de manglende oplysninger til din registrering
Hvis du eller dine medregistranter ikke har alle de nødvendige data til registreringen, skal du finde den bedste metode til at fremskaffe dem. Husk, at forsøg med hvirveldyr kun bør benyttes som en sidste udvej. Dette er ekspertarbejde. Du skal sammen med dine medregistranter beslutte, om opgaven skal udliciteres.

Udarbejd det fælles registreringsdossier
Registreringsoplysningerne skal indtastes i et registreringsdossier felt for felt. Du skal sammen med dine medregistranter beslutte, om denne opgave bør udliciteres.

Ajourfør registreringen
Efter registreringen skal du også holde den fælles del af registreringerne ajour. Derudover kan myndighederne anmode om ajourføringer. Afsæt ressourcer til at foretage ajourføringerne.

 

4. Sådan organiseres arbejdet internt

Vurder, hvor mange stoffer, du vil registrere, og lav en plan for at sprede arbejdet over tid
Det kan tage op til et år at planlægge en registrering. Hvis der ikke findes tilgængelige oplysninger om farerne, kan det tage endnu længere. Hvis du skal registrere flere stoffer, skal du udarbejde en projektplan, så du kan styre arbejdsmængden.

I din prioritering skal du tage højde for, hvilke af stofferne der allerede er registreret, hvilke du skal være medregistrant for, og hvilke du skal være ledende registrant for.

Hvis du skal registrere flere stoffer, skal du så tidligt som muligt gennemgå hele registreringsprocessen med et enkelt stof. På denne måde kommer du til at kende processen og værktøjerne og kan vurdere den resterende arbejdsmængde.

Effektiviser dine interne processer til REACH-registrering
Kender dine kolleger REACH, og ved de, hvad denne forordning betyder for virksomheden? På den lange bane kan det betale sig at have et internt sporingssystem til REACH-spørgsmål. Du skal f.eks. involvere fakturering, salg og kolleger, der udarbejder sikkerhedsdatablade.

Planlæg, hvordan du kan spore stofmængder i din virksomhed. For et enkelt stof kan du f.eks. have import fra forskellige lande, mellemprodukter og ikkemellemprodukter eller import af både selvstændige stoffer og blandinger, og alle disse vil påvirke dine afgifter.

Forvent, at du skal revidere dine sikkerhedsdatablade
Nye oplysninger, der indsamles i registreringsprocessen, kan medføre ændringer, f.eks. i klassificeringen af stoffet, og sikkerhedsdatabladene skal ajourføres. Når sikkerhedsdatabladene er ajourført, skal du vedlægge eksponeringsscenarier for farlige stoffer, som er registreret med 10 ton pr. år eller derover.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)