Sådan opretter du et registreringsdossier i IUCLID Cloud

Hvis du er en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) eller konsulent for en SMV kan du med fordel anvende IUCLID Cloud for SMV'er til at oprette dit dossier i IUCLID-format.

Hertil skal du bruge en ECHA-konto og abonnere på IUCLID Cloud-tjenesten. Sådan gør du:

 1. Gå til websiden med ECHA's cloudtjenester. Her finder du en kort beskrivelse af tjenesterne og en række nyttige ressourcer.
 2. Vælg "Access ECHA Cloud services" (Adgang til ECHA's cloudtjenester) fra menuen til højre på siden.
 3. Vælg "Login", og indtast dit login-brugernavn og password, hvis du allerede har en konto. Hvis du ikke har en konto, skal du oprette én ved at vælge "Register" (Registrér). Dernæst skal du:
  1. angive nogle grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for at identificere din konto, og
  2. oprette din juridiske enhed. Du vil herefter modtage en bekræftelse pr. mail. Sørg for at kontrollere, at oplysningerne heri er korrekte.
 4. Abonnér på IUCLID Cloud ved at klikke på "subscribe to the service IUCLID Cloud for SMEs" (Abonnér på tjensten IUCLID Cloud for SMV'er). Du vil nu blive bedt om at læse og acceptere vilkårene og betingelserne for at anvende tjenesten.
 5. Når du har tilmeldt dig, klikker du på "Access service" (Adgang til tjenesten), og så kommer du ind på webgrænsefladen IUCLID Cloud.

Her er de vigtigste trin, du skal følge, når du opretter dit registreringsdossier i IUCLID Cloud.

 

1. Opret dit stofdatasæt

Det første, du skal gøre, er at oprette dit stofdatasæt, herunder de administrative og videnskabelige data for det stof, du registrerer. De danner grundlag for din registrering, og du skal medtage alle de nødvendige oplysninger om stoffets egenskaber, anvendelse og eksponering. Du kan til enhver tid redigere datasættet efterfølgende, hvis du finder nye oplysninger om dit stof. Hvis du har medtaget oplysninger i dit stofdatasæt, der ikke skal offentliggøres på ECHA's websted, skal du angive dette ved hjælp af fortrolighedsflag. Hver anmodning om fortrolig behandling skal være behørigt begrundet.

Før du fortsætter, skal du kontrollere fuldstændigheden af dit stofdatasæt ved at klikke på "Validate" (Validér) i oversigten over dit hovedstof. Her kan du se, om dit datasæt er fuldstændigt, eller om du skal justere det.

Når du har valideret, markeres de felter, du skal kigge nærmere på. For at kunne fuldføre indsendelsen af dit dossier til ECHA skal du korrigere alle fejl angivet i forbindelse med kontrollen af indsendelsen. Kvalitetskontrollen skal hjælpe dig med at forbedre kvaliteten af dine data. Med kommende opdateringer af IUCLID vil der blive indført flere kvalitetskontroller, der skal hjælpe dig med at oprette et dossier af høj kvalitet.

 

2. Opret dit dossier

Den fil, du indsender til ECHA for at registrere dit stof, kaldes et dossier. Et dossier er en skrivebeskyttet kopi af dit stofdatasæt, suppleret med oplysninger om typen af registrering.

For at oprette dit dossier skal du angive oplysninger om stofdatasættet i dossierhovedet og dernæst vælge "Create dossier" (Opret dossier).

Når du ændrer oplysninger i dossierhovedet, skal du være opmærksom på følgende:

 • Indgivelsestype: Vælg den korrekte indgivelsestype. Registrerer du et stof til standardanvendelser (stoffet anvendes som sådant eller i blandinger) og med standardinformationskrav? Omfatter din registrering kun et stof, der anvendes som mellemprodukt (stoffet anvendes alene til fremstilling af et andet stof)? Er du ledende registrant eller medlem?
 • Administrative oplysninger: Du kan bede om, at oplysninger, f.eks. om tonnageområde eller registreringsnummer, behandles fortroligt.
 • Hvis du er berettiget til gebyrfritagelse for dossierer, der omfatter 1-10 ton pr. år, skal du ligeledes anføre den information her. Dette gælder, hvis du frivilligt leverer standardinformation om dit stof, selv om du kunne registrere det med et reduceret sæt af oplysninger.
 • Navngiv dit dossier: Du skal tildele dit dossier et navn under "Dossier name" (Dossiernavn). Dossiernavnet skal sætte dig i stand til let at identificere dossieret i dit eget system. Undlad at medtage fortrolige oplysninger i navnet, da navnet vil blive set af dem, du deler dossieret med.

 

3. Gennemse dit dossier

Når du har oprettet dit dossier på grundlag af dit stofdatasæt, bør du gennemse det endnu engang. Selv om valideringsassistenten ikke gav fejlmeddelelser, da du kørte den på stofdatasættet, er det vigtigt, at du også validerer det endelige dossier – du kan have tilføjet visse oplysninger under oprettelsen af dossieret, der kan give et andet resultat vedrørende fuldstændigheden.

 

4. Eksportér og indsend dit dossier

Når du er tilfreds med dataene i dit IUCLID-dossier, klikker du på "Export" (Eksportér) øverst til højre i skærmvisningen af hoveddossieret for at gemme dit dossier, inden du fremsender det til ECHA via REACH-IT.

Fra november 2017 vil du kunne vælge, hvilket dossier du ønsker at indsende direkte i REACH-IT.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)