Sådan opretter du et registreringsdossier i IUCLID Cloud

Hvis du kun skal håndtere nogle få stoffer, kan du benytte IUCLID Cloud til at oprette dine dossierer i IUCLID-formatet.

For at bruge tjenesten skal du have en konto hos ECHA og abonnere på IUCLID's cloudtjenester. Sådan gør du:

 1. Gå til websiden "ECHA Cloud services". Her finder du en kort beskrivelse af tjenesterne og en række nyttige ressourcer.
 2. Vælg "Access ECHA Cloud services" i menuen til højre.
 3. Vælg "Login", og indtast brugernavn og adgangskode, hvis du allerede har en konto. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en ved at vælge "Register" og derefter:
  1. indtaste nogle grundlæggende oplysninger for at identificere din konto og
  2. oprette din juridiske enhed. Systemet sender dig en bekræftelses-e-mail, som du skal kontrollere.
 4. Abonner på IUCLID Cloud ved at klikke på abonner på tjenesten "IUCLID Cloud". Du bedes læse og acceptere vilkårne og betingelserne for tjenesten.
 5. Når du har registreret dig, kan du vælge "Access service", som vil dirigere dig til IUCLID Clouds webinterface.

Her er de vigtigste trin, du skal følge, når du opretter dit registreringsdossier i IUCLID Cloud.

 

1. Opret dit stofdatasæt

Det første, du skal gøre, er at oprette dit stofdatasæt, herunder de administrative og videnskabelige data for det stof, du registrerer. De danner grundlag for din registrering, og du skal medtage alle de nødvendige oplysninger om stoffets egenskaber, anvendelse og eksponering. Du kan til enhver tid redigere datasættet efterfølgende, hvis du finder nye oplysninger om dit stof.

Hvis du har medtaget oplysninger i dit stofdatasæt, der ikke skal offentliggøres på ECHA's websted, skal du angive dette ved hjælp af fortrolighedsflag. Hver anmodning om fortrolig behandling skal være behørigt begrundet.

Før du fortsætter, skal du kontrollere fuldstændigheden af dit stofdatasæt ved at klikke på "Validate" (validér) fra visningen af dit primære stof. Dette vil vise, om du skal tilpasse oplysningerne i dit dossier. Bemærk, at de oplysninger, som ECHA kontrollerer manuelt, ikke indgår i valideringsassistentens kontroller.

Valideringsrapporten markerer de felter, du skal kigge nærmere på. For at indsende dit dossier til ECHA skal du korrigere alle kontroller af indgivelserne. Der findes kvalitetskontroller, der skal hjælpe dig med at forbedre kvaliteten af dine data. Med kommende opdateringer af IUCLID vil der blive indført flere kvalitetskontroller, der skal hjælpe dig med at oprette et dossier af høj kvalitet.

 

2. Opret dit dossier

 

For at oprette dit dossier skal du udfylde oplysningerne i sidehovedet i dit dossier vedrørende dit stofs datasæt og derefter vælge "Create dossier" (opret dossier).

Når du redigerer oplysningerne i sidehovedet i dit dossier, skal du være opmærksom på følgende:

 • Indsendelsestype: vælg den rette indsendelsestype. Registrerer du et stof til standardanvendelser (stoffet anvendes som sådan eller i blandinger) og med standardoplysningskravene? Omfatter din registrering et stof, der udelukkende anvendes som mellemprodukt (stoffet anvendes alene til fremstilling af et andet stof)? Er du ledende registrant eller medlem?
 • Administrativ oplysning: Du kan bede om, at oplysninger, f.eks. om mængdeinterval eller registreringsnummer, behandles fortroligt.
 • Hvis du er berettiget til gebyrfritagelse for 1-10 ton pr. år dossierer, skal du ligeledes anføre denne oplysning her. Det er tilfældet, hvis du frivilligt leverer standardinformationspakken for dit stof, selv om du kunne registrere med et reduceret sæt af oplysninger.
 • Navngiv dit dossier: Du skal give dit dossier et navn under "Dossier name" (dossierets navn). Dossierets navn skal sætte dig i stand til let at identificere dossieret i dit eget system. Undlad at medtage fortrolige oplysninger i navnet, da navnet vil blive set af dem, du deler dossieret med.

 

3. Gennemgå dit dossier

Når du har oprettet dit dossier ud fra dit stofs datasæt, bør du gennemgå det endnu en gang. Selv om valideringsassistenten ikke gav fejlmeddelelser, da du kørte den på stofdatasættet, er det vigtigt, at du også kører den på det endelige dossier, du kan have tilføjet visse oplysninger under oprettelsen af dossieret, der kan give et andet resultat vedrørende fuldstændigheden.

 

4. Indsend dit dossier i REACH-IT

Når du er tilfreds med dataene i dit IUCLID-dossier, kan du indsende det til ECHA via REACH-IT.

Dette kan gøres ved at:

 • vælge " Select from IUCLID Cloud" (vælg fra IUCLID Cloud) i REACH-IT's indsendelsesassistent eller
 • ved at vælge "Export" (eksportér) fra øverste hjørne af den vigtigste visning af dossieret i IUCLID Cloud for at gemme dit dossier på din computer, før du uploader og indsender det til ECHA via REACH-IT.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)