Skip to Content
Skip to Content

Sådan finder du dine medregistranter

Du skal dele data og registrere dit stof sammen med andre virksomheder. I praksis betyder det, at du skal:

  1. finde dine medregistranter
  2. blive enig med dine medregistranter om, at I har samme stof
  3. organisere jer i et forum for informationsudveksling om stoffer (SIEF), og arbejde sammen

Hvordan dette kommer til at fungere, afhænger hovedsagelig af, om stoffet allerede er registreret eller ej.

Find ud af, om dit stof allerede er registreret

Andre virksomheder har muligvis allerede registreret dit stof. I så fald findes der allerede et SIEF, og du skal slutte dig til det.

Hvis dit stof ikke er registreret, skal du og dine medregistranter danne et nyt SIEF.

Hvilke stoffer, der er registreret, kan du se i ECHA's database over registrerede stoffer eller i listen over ledende registranter. Du behøver ikke logge ind for at få adgang til oplysningerne. Du kan også se, hvilke virksomheder, der har registreret.

Mere i dette afsnit

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1