Skip to Content
Skip to Content

Sådan undgås unødvendige dyreforsøg

I forbindelse med REACH kan forsøg med hvirveldyr (f.eks. rotter, andre pattedyr eller fisk) kun bruges som en sidste udvej for at opfylde oplysningskravene til registrering. For virksomheder, der fremstiller eller importerer mellem 1 til 100 t om året, er der mange måder, hvorpå unødvendige dyreforsøg kan undgås, og antallet af dyreforsøg reduceres.

For hvert enkelt oplysningskrav bør følgende overvejes:

  • Indsamling og deling af eksisterende data. Eventuel adgang til offentliggjort litteratur, der er tilstrækkelig til at opfylde oplysningskravet. Hvis et resultat af et validt dyreforsøg er tilgængeligt i SIEF'et, skal det deles med medregistranterne. Ejeren af testen skal kompenseres i henhold til forud aftalte regler.
  • Dataudeladelse eller tilpasninger: regler for tilpasninger er en del af den juridiske tekst. De kan enten være specifikke (under kolonne 2 i hvert endepunkt) eller generelle (i henhold til bilag XI).

Med henblik på brugen af de generelle regler kan du udelade data eller bruge en tilpasning baseret på følgende videnskabelige argumenter:

  • Evidensvægt. Du har tilstrækkelige oplysninger fra flere uafhængige kilder, der fører til den konklusion, at stoffet har (eller ikke har) en bestemt egenskab.
  • QSAR-modeller. Mange af stoffets egenskaber kan forudsiges på baggrund af strukturelt lignende stoffer ved hjælp af computermodeller.
  • In vitro-metoder. Test udført med isolerede væv, organer eller celler i stedet for en hel organisme kan være tilstrækkelige til at drage en konklusion i forhold til et oplysningskrav.
  • Gruppering og analogislutning. Når dit stof (strukturelt) svarer til et andet stof (eller en gruppe af stoffer), kan eksisterende resultater fra dette andet stof "analogiseres" til stoffet.

Hvis du beslutter at anvende en af mulighederne, påberåber du en tilpasning.

Tips

  • Der skal udarbejdes en veldokumenteret og valid videnskabelig begrundelse, hvis standardoplysningskravene tilpasses og indsendes i registreringsdossieret.
  • Den fremgangsmåde, der vælges, skal afgive pålidelige oplysninger, der er sammenlignelige med standardtestens oplysninger. Hvis dette ikke er tilfældet, må testen gennemføres som krævet.
  • Den fremgangsmåde, der vælges, skal give mulighed for at klassificere stoffet. Når stoffet er klassificeret og mærket, er der ikke nødvendigvis behov for yderligere test.

Bemærk, at det nøje bør overvejes, om der skal satses på den værst tænkelige klassificering, blot for at undgå flere test. Overklassificering kan for eksempel udløse risikohåndteringsforanstaltninger i henhold til arbejdsmiljølovgivning eller føre til prioritering for tilsynsmæssige risikohåndteringsforanstaltninger i medfør af REACH.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1