How to update your previously notified substance (NONS)

Cum să actualizați substanțele notificate anterior (NONS)

Substanțele notificate în cadrul programului de notificare a substanțelor noi (NONS) instituit în temeiul Directivei 67/548/CEE, aflat în vigoare înainte de REACH, sunt considerate înregistrate.

Fiecare notificare realizată în temeiul Directivei 67/548/CEE a primit un număr de înregistrare în 2008. Puteați solicita numărul de înregistrare atribuit notificării dumneavoastră NONS până în iulie 2022.

Dacă nu ați solicitat numărul de înregistrare, dar doriți să reluați producția sau importul, trebuie să vă înregistrați substanța în baza de date REACH în calitate de solicitant nou al înregistrării.

Solicitanții înregistrării NONS trebuie, de asemenea, să‑și actualizeze înregistrările, iar cerințele REACH de informare diferă de cele prevăzute în Directiva 67/548/CEE. Actualizarea nu înseamnă însă neapărat că trebuie să furnizați toate informațiile solicitate în temeiul REACH. Puteți găsi informațiile de care veți avea nevoie pentru actualizarea acestor înregistrări în anexa 4 la manualul ECHA „Întocmirea dosarelor de înregistrare și PPORD”. Acest proces va depinde de situația în care vă aflați.

În orice caz, actualizarea înregistrării trebuie să includă clasificarea și etichetarea în conformitate cu CLP și va face obiectul unei verificări a integralității în funcție de situația în care vă aflați, astfel cum se descrie în secțiunile de mai jos.

Pentru actualizări în vederea creșterii intervalului cantitativ sau pentru a deveni solicitantul principal al înregistrării în cazul unei transmiteri în comun, dosarul trebuie să respecte toate cerințele de informare prevăzute de REACH.

Pașii următori explică cum puteți actualiza înregistrarea substanței notificate anterior.

 

1. Alăturați-vă unei transmiteri în comun sau creați una

Notificarea dumneavoastră în temeiul Directivei 67/548/CEE a fost inclusă în baza de date a ECHA drept „înregistrare individuală”. Totuși, ca orice solicitant de înregistrare, trebuie să realizați o transmitere în comun.

Prin urmare, înainte de a efectua actualizarea, verificați dacă există o transmitere în comun pentru substanța respectivă. Dacă există o transmitere în comun, trebuie să vă alăturați acesteia.

Dacă nu există o transmitere în comun pentru substanța respectivă, trebuie să discutați cu fiecare dintre ceilalți solicitanți ai înregistrării și cu potențialii solicitanți ai înregistrării despre crearea unei transmiteri în comun și desemnarea unui solicitant principal. Dacă nu există alți (potențiali) solicitanți ai înregistrării, puteți:

  • să creați chiar dumneavoastră transmiterea în comun și să deveniți solicitant principal al înregistrării odată cu actualizarea înregistrării sau
  • să vă actualizați înregistrarea individuală. În acest caz, dacă alt solicitant al înregistrării creează ulterior o transmitere în comun pentru substanța dumneavoastră, va trebui să vă alăturați transmiterii în comun înainte de următoarea actualizare a înregistrării dumneavoastră.

Puteți găsi mai multe informații despre pașii pe care trebuie să‑i urmați pentru a vă alătura unei transmiteri în comun în etapa a doua a înregistrării, „Identificarea cosolicitanților înregistrării”, sau, pentru a crea o transmitere în comun, în etapa a treia, „Organizați-vă împreună cu ceilalți cosolicitanți”.

 

2. Recuperați-vă informațiile științifice în IUCLID 6

Descărcați dosarul de înregistrare din REACH-IT. Apoi, importați-l în baza dumneavoastră de date IUCLID și extrageți informațiile din dosarul dumneavoastră într-un set de date pentru a începe să lucrați la actualizarea dosarului.

Dacă în setul de date nu sunt disponibile toate datele pe care le-ați transmis, contactați autoritatea competentă a statului membru în care a fost transmisă notificarea pentru a solicita acest lucru.

 

3. Actualizarea în calitate de solicitant principal al înregistrării

Informațiile transmise în comun cu privire la substanța dumneavoastră trebuie să îndeplinească cerințele REACH de informare. Informațiile transmise în comun pentru o înregistrare standard (integrală) trebuie să acopere cel puțin cerințele de înregistrare în intervalul de 1-10 tone pe an.

Dacă intervalul cantitativ este mai mare, puteți transmite informațiile suplimentare solicitate separat (ca transmitere separată). În calitate de notificator anterior al NONS, informațiile pe care le transmiteți separat pot conține derogări din cauză că substanța a fost notificată anterior în temeiul Directivei 67/548/CEE.

 

4. Actualizarea în calitate de membru al înregistrării

Dacă există o transmitere în comun pentru substanța dumneavoastră, trebuie să vă alăturați în calitate de membru al înregistrării. După aceea, puteți transmite o actualizare în calitate de membru al înregistrării.

Dacă vă bazați pe informațiile transmise în comun de către solicitantul principal al înregistrării, trebuie doar să vă actualizați propriile informații, cum ar fi compoziția substanței dumneavoastră, cantitățile fabricate sau importate și utilizările substanței în lanțul dumneavoastră de aprovizionare.

Dacă nu vă bazați pe toate sau pe o parte din informațiile transmise în comun de către solicitantul principal al înregistrării, va trebui să transmiteți dumneavoastră aceste informații (ca transmitere separată). Dacă cantitățile actuale fabricate sau importate nu ating următorul prag de interval cantitativ, puteți face uz de derogări de la unele dintre cerințele de informare deoarece substanța a fost notificată anterior în temeiul Directivei 67/548/CEE.

 

5. Actualizarea în cazul unui interval cantitativ mai mare

Trebuie să vă actualizați înregistrarea în cazul în care cantitatea de substanță pe care o fabricați sau o importați atinge următorul prag de interval cantitativ. Puteți găsi calendarul de actualizare în Respectarea termenelor pentru actualizare.

Actualizarea trebuie să respecte cerințele de informare prevăzute în REACH și să treacă verificarea standard a integralității pentru noul interval cantitativ. Nu mai puteți face uz de derogări, deoarece substanța a fost notificată anterior în temeiul Directivei 67/548/CEE.

Pentru început, trimiteți o solicitare la ECHA și discutați cu cosolicitanții înregistrării.

 

6. Actualizarea cererilor dumneavoastră referitoare la confidențialitate

Verificați dacă informațiile din notificarea dumneavoastră pentru care confidențialitatea a fost acceptată de statele membre în temeiul Directivei 67/548/CEE necesită în continuare un tratament confidențial. În caz afirmativ, trebuie să indicați acest lucru în actualizare.

Dacă solicitați confidențialitatea pentru informații noi în actualizarea dumneavoastră, va trebui să justificați acest lucru și să plătiți taxa ca orice alt solicitant al înregistrării.

Informații suplimentare privind cererile de confidențialitate în temeiul REACH sunt disponibile în manualul „Diseminarea și confidențialitatea în contextul Regulamentului REACH”.

Următoarele instrumente IUCLID sunt utile pentru pregătirea actualizării:

  • instrumentul de previzualizare a diseminării simulează ce informații din dosarul dumneavoastră vor fi publicate pe site-ul ECHA;
  • instrumentul de calcul al taxelor calculează costurile cererilor dumneavoastră de confidențialitate și orice alte taxe asociate înregistrării dumneavoastră.

 

7. Actualizarea în cazul notificării unei încetări a producției sau a importului

Dacă nu mai produceți sau nu mai importați o substanță, trebuie să informați ECHA cu privire la încetarea producției sau a importului utilizând funcționalitatea „încetarea producției sau a importului” disponibilă în „pagina cu numărul de referință” a substanței în REACH-IT.

Încetarea producției sau a importului este reversibilă, ceea ce înseamnă că puteți relua producția sau importul printr-un simplu clic, fără a fi nevoie să vă înregistrați din nou, cu excepția cazului în care ați încetat producția sau importul după ce ați primit un proiect de decizie în urma evaluării. Mai multe informații sunt disponibile în ghidurile practice „Cum se procedează la evaluarea substanței” și „Cum se procedează în evaluarea dosarului”.

How to update your previously notified substance related