Cerințe privind informațiile: 100 până la 1 000 de tone pe an

Pentru a înregistra o substanță în intervalul cantitativ 100-1 000 de tone, trebuie să furnizați informațiile specificate în coloana 1 din anexele VII-IX la REACH. În coloana 2 se specifică posibilitățile de adaptare pentru fiecare proprietate specifică. Setul de informații standard necesare poate fi și adaptat, conform normelor generale din anexa XI.

În cazul în care pentru înregistrare este necesar un studiu menționat în anexa IX (care implică sau nu animale vertebrate), iar acesta nu este disponibil în rândul co-solicitanților înregistrării, trebuie să luați în considerare mai întâi toate metodele alternative pentru îndeplinirea cerinței privind informațiile. Numai dacă o cerință privind informațiile nu poate fi îndeplinită în alt mod, trebuie să conveniți și să pregătiți o propunere de testare, urmând ca aceasta să fie transmisă ca parte a dosarului comun de înregistrare pentru a fi analizată de ECHA. În așteptarea deciziei ECHA referitoare la propunere, trebuie să puneți în aplicare și/sau să recomandați măsuri provizorii de gestionare a riscurilor pentru utilizatorii din aval.

Categories Display