Substanța mea trebuie să fie înregistrată?

După ce ați stabilit identitatea substanței dumneavoastră, trebuie să verificați dacă este necesară înregistrarea sau dacă substanța este exceptată de la această obligație.

Puteți verifica pe site-ul ECHA dacă substanța dumneavoastră este deja înregistrată. Aceasta este o primă indicație cu privire la necesitatea înregistrării substanței dumneavoastră.

 

Etapa 1. Verificați dacă substanța ca atare este exceptată de la obligația de înregistrare

Următoarele substanțe nu necesită înregistrare, indiferent de modul în care le utilizați:

 • polimerii: substanțele care se încadrează în definiția polimerului din REACH nu trebuie să fie înregistrate, însă este posibil ca monomerii și celelalte substanțe utilizate la fabricarea polimerului să facă obiectul înregistrării;
 • substanțele cuprinse în anexa V la REACH: această listă cuprinde 13 mari categorii de substanțe;
 • substanțele incluse în anexa IV la REACH: această listă cuprinde 68 de substanțe cu risc scăzut, de obicei de origine naturală, printre care și apa;
 • substanțele radioactive: substanțele care emit o radiație ce impune protejarea oamenilor și a mediului sunt reglementate de Directiva Euratom;
 • substanțele care fac obiectul unei exceptări la nivel național în interesul apărării.
Etapa 2. Verificați dacă utilizarea substanței dumneavoastră este exceptată de la obligația de înregistrare
Substanțele nu necesită înregistrare atunci când sunt utilizate doar
 
 • ca intermediari neizolați: intermediari care în cursul sintezei nu sunt scoși în mod intenționat din echipamentul în care se realizează sinteza (cu excepția prelevării de probe);
 • pentru activități de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese (PPORD): sunt exceptate de la obligația de înregistrare timp de cinci ani (cu posibilitate de prelungire), cu condiția să informați ECHA cu privire la activitățile PPORD;
 • în alimente sau în furaje (inclusiv ca aditivi sau arome);
 • în medicamente pentru uz uman sau veterinar ca substanțe active sau excipienți;
 • în produse biocide sau fitosanitare ca substanțe active. Acestea sunt considerate ca fiind deja înregistrate.

Dacă substanța dumneavoastră este utilizată și în alte scopuri care nu sunt exceptate, va trebui să fie înregistrată pentru utilizările respective.

 

Etapa 3. Verificați dacă substanța este exceptată de la obligația de înregistrare datorită originii sau a istoricului său
Pentru următoarele substanțe nu este necesară înregistrarea:
 
 • substanțe deja înregistrate, exportate și reimportate în SEE; 
 • substanțe aflate în regim de supraveghere vamală în vederea reexportării; 
 • deșeuri: substanțele considerate deșeuri și eliminate (din gospodării, activități profesionale sau industrie) în conformitate cu definițiile din Directiva-cadru privind deșeurile sunt scutite de la obligația de înregistrare, însă substanțele produse din deșeurile recuperate trebuie, de regulă, să fie înregistrate, mai puțin
 • substanțele recuperate deja înregistrate.
REACH cuprinde dispoziții specifice pentru următoarele substanțe, însă acestea nu sunt exceptate de la înregistrare: 
 
 • nanoparticulele 
 • substanțele care nu prezintă pericol și substanțele neclasificate 
 • substanțele din produse cosmetice
 • materialele care intră în contact cu alimentele
 • combustibili 
 • substanțele prezente în amestecuri sub anumite limite de concentrație
 • intermediarii izolați la locul de producere sau transportați 
 • substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită 
 • substanțele care fac obiectul autorizării sau restricționării 
 • substanțele notificate în temeiul Directivei 67/548/CEE de către altcineva 
În cazul în care ați transmis o notificare anterioară, aceasta este acum considerată înregistrare în temeiul REACH și aveți obligația să o mențineți actualizată. 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)