Substanța mea trebuie să fie înregistrată?

După ce ați stabilit identitatea substanței dumneavoastră, trebuie să verificați dacă înregistrarea este necesară sau dacă substanța este exceptată de la această obligație.

Ca primă indicație a obligației de înregistrare a substanței, puteți verifica pe site-ul ECHA dacă substanța este deja înregistrată.

 

Etapa 1. Verificați dacă substanța ca atare este exceptată de la înregistrare

Pentru următoarele substanțe înregistrarea nu este necesară, indiferent de modul în care le utilizați:

 • polimerii: substanțele care se încadrează în definiția polimerului din REACH nu trebuie înregistrate, însă este posibil ca monomerii și celelalte substanțe utilizate la fabricarea polimerului să facă obiectul înregistrării;
 • substanțele cuprinse în anexa V la REACH: această listă conține 13 mari categorii de substanțe;
 • substanțele incluse în anexa IV la REACH: această listă cuprinde 68 de substanțe cu risc scăzut, de obicei de origine naturală, printre care și apa;
 • substanțele radioactive: substanțele care emit o radiație care impune protejarea oamenilor și a mediului sunt reglementate de Directiva Euratom;
 • substanțele care fac obiectul unei exceptări la nivel național în interesul apărării.
Etapa 2. Verificați dacă utilizarea substanței este exceptată de la înregistrare
Pentru următoarele substanțe înregistrarea nu este necesară atunci când sunt utilizate doar în modurile specificate.
 
În cazul în dați substanței o utilizare suplimentară, aceasta va trebui înregistrată:
 • intermediarii neizolați: intermediari care în cursul sintezei nu sunt scoși în mod intenționat din echipamentul în care se realizează sinteza (cu excepția prelevării de probe);
 • substanțele utilizate pentru activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese (PPORD): aceste substanțe sunt exceptate de la înregistrare timp de cinci ani (sunt posibile prelungiri), cu condiția să informați ECHA cu privire la activitățile PPORD;
 • substanțele utilizate în alimente sau în furaje (inclusiv ca aditivi sau arome);
 • substanțele utilizate în medicamentele de uz uman sau veterinar (substanțe active sau excipienți);
 • substanțele active utilizate în produsele biocide sau fitosanitare. Acestea sunt considerate ca fiind deja înregistrate.

 

Etapa 3. Verificați dacă substanța este exceptată de la înregistrare datorită originii sau istoricului său
Pentru următoarele substanțe înregistrarea nu este necesară:
 • substanțele reimportate care sunt deja înregistrate;
 • substanțele aflate în regim de supraveghere vamală, în vederea reexportării;
 • deșeurile: substanțele eliminate (din gospodării, activități profesionale sau industrie) deoarece sunt considerate deșeuri în conformitate cu definiția din Directiva-cadru privind deșeurile sunt scutite de la înregistrare, însă substanțele produse din deșeurile recuperate trebuie, de regulă, să fie înregistrate, mai puțin
 • substanțele recuperate deja înregistrate.
REACH cuprinde dispoziții specifice pentru următoarele substanțe, deși acestea nu sunt exceptate de la înregistrare:
 
 • nanoparticulele;
 • substanțele care nu prezintă pericol și substanțele neclasificate;
 • substanțele din produse cosmetice;
 • materialele care intră în contact cu alimentele;
 • combustibilii;
 • substanțele prezente în preparate sub anumite limite de concentrație;
 • intermediarii izolați la locul de producere sau transportați;
 • substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită;
 • substanțele care fac obiectul autorizării sau restricționării;
 • substanțele notificate de altcineva în temeiul Directivei 67/548/CEE.
În cazul în care ați transmis o notificare anterioară, aceasta este acum considerată înregistrare în temeiul REACH și aveți obligația să o mențineți la zi.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)