Ating pragul de o tonă pe an?

În cazul în care produceți sau importați o substanță în cantități mai mici de o tonă pe an, nu sunteți obligat să o înregistrați. Dacă atingeți acest prag sau îl depășiți, intervalul cantitativ în care vă încadrați va determina informațiile de care aveți nevoie pentru înregistrare.

 

Ce cantitate produceți sau importați?

Cantitatea de substanță pe care o produceți sau importați se calculează în tone pe an calendaristic. Anul calendaristic începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie. Pe de altă parte, dacă ați produs sau ați importat timp de trei ani la rând o substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu, atunci cantitatea se calculează ca medie a celor trei ani calendaristici anteriori înregistrării. După ce ați efectuat înregistrarea, cantitatea se va calcula pe an calendaristic.

De asemenea, cantitatea se calculează ca sumă a cantităților de substanță ca atare, prezentă în amestecuri și, respectiv, prezentă în articole cu scopul de a fi eliberată în mediu.

Cantitățile produse sau importate sub formă de intermediari izolați în condiții strict controlate se calculează separat.

În cazul în care produceți sau importați o substanță în cantități mai mici de o tonă pe an, nu sunteți obligat să o înregistrați.

Se poate exclude o parte din cantitățile produse sau importate?

Puteți exclude următoarele cantități:

 • Dacă rolul dumneavoastră în lanțul de aprovizionare nu comportă obligația înregistrării
  A se vedea punctul 3 de la secțiunea Trebuie să îmi înregistrez substanța?

  În cazul în care îndepliniți mai multe roluri în lanțul de aprovizionare, puteți exclude din calcul cantitatea aferentă acelui rol care nu comportă obligația înregistrării.
 • Dacă utilizarea substanței dumneavoastră este exceptată de la înregistrare
  A se vedea etapa 2 de la secțiunea Substanța mea trebuie să fie înregistrată?

  În cazul în care una sau mai multe utilizări ale substanței sunt exceptate de la înregistrare, puteți exclude din calcul cantitatea aferentă utilizărilor respective.

Dacă produceți sau importați o substanță în cantități mai mici de o tonă pe an, nu sunteți obligat să o înregistrați.

În ce interval cantitativ vă încadrați?

Cantitatea de substanță determină intervalul cantitativ, iar acesta determină valoarea taxei de înregistrare și informațiile pe care va trebui să furnizați pentru înregistrare.

Pentru înregistrările standard există patru intervale cantitative:

 • 1-10 tone anual;
 • 10-100 de tone anual;
 • 100-1 000 de tone anual și
 • peste 1 000 de tone anual.

În cazul în care cantitatea pe care o produceți sau importați atinge limita inferioară a unui interval cantitativ, acesta va fi intervalul aplicabil înregistrării dumneavoastră.

Dacă înregistrați intermediari izolați în condiții strict controlate, va trebui să furnizați mai puține informații. De aceea, nu trebuie să adăugați cantitățile aferente acestora la cantitatea menționată în înregistrarea standard, ci le veți calcula separat.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)