Stabilirea similarității substanței

Întreprinderile care produc sau importă aceeași substanță au obligația de a transmite cererea de înregistrare în comun. Dacă substanțele nu sunt identice, ele nu trebuie să fie incluse într-o înregistrare comună. Cum se poate stabili dacă două substanțe sunt identice?

În cazul substanțelor bine definite, se aplică principiile generale descrise în ghid

Utilizați principiile generale descrise în secțiunea 5 din Ghidul privind identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP:

  1. Substanțele bine definite sunt considerate identice dacă au aceiași constituenți principali: compoziția lor determină caracterul identic.
  2.  O substanță mono-constituent este o substanță în care constituentul principal este prezent în proporție de cel puțin 80 %.
  3. O substanță multi-constituent este o substanță în care cel puțin doi constituenți sunt prezenți în cantități cuprinse între 10 % și 80 %, iar niciunul dintre aceștia nu depășește 80 %.
  4. Caracterul identic al substanțelor nu este influențat de gradul de puritate.
  5. Impuritățile rezultate din procesul de producție pot fi diferite chiar dacă substanțele sunt identice.
  6. Substanțele pure, de puritate tehnică și de puritate analitică sunt identice atât timp cât sunt alcătuite din aceiași constituenți principali.
  7. Substanțele identice pot avea un profil diferit de puritate/impuritate, în funcție de calitatea lor.

Atunci când analizați posibilitatea de a efectua o înregistrare în comun cu alte întreprinderi, puteți să ajungeți la trei concluzii diferite:

  1. puteți efectua cu siguranță o înregistrare în comun, întrucât substanțele sunt alcătuite din aceiași constituenți principali;
  2. nu puteți efectua o înregistrare în comun, întrucât substanțele nu sunt alcătuite din aceiași constituenți principali;
  3. înregistrarea comună a substanțelor este posibilă, dacă se justifică – de exemplu, în cazul în care substanțele se află la granița dintre substanțele mono- și multi-constituent.

În cazul substanțelor UVCB, a se vedea exemplele și orientările specifice fiecărui sector.

Dacă aveți o substanță cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice (UVCB), nu există o bază comună care să justifice înregistrarea substanțelor în comun.

Pentru informații detaliate cu privire la situațiile în care două substanțe UVCB pot sau nu să fie înregistrate în comun, consultați Ghidul privind identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP. Compoziția, sursa și procesul de fabricație sunt factori esențiali pentru stabilirea acestui aspect.

Puteți consulta, de asemenea, paginile de sprijin specifice fiecărui sector de pe site-ul ECHA. Orientările specifice fiecărui sector, împreună cu ghidul oficial al ECHA, vă pot ajuta să identificați corect substanța și să respectați dispozițiile REACH privind identificarea substanțelor. De asemenea, vă ajută să decideți dacă substanțele sunt identice sau nu.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)