Sari la continut
Sari la continut

Înregistrarea

Înregistrarea înseamnă transmiterea către ECHA a unei documentații care demonstrează că substanța de care vă ocupați este manipulată în condiții de siguranță de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, garantându-se protejarea vieții umane și a mediului.

Tipul de documentație care trebuie transmis depinde de cantitatea de substanță pe care o introduceți pe piață, de pericolele pe care le prezintă aceasta și de eventuala utilizare a substanței doar ca intermediar în producerea unei alte substanțe, în condiții strict controlate.

Documentația trebuie prezentată într-un dosar de înregistrare. Dosarul de înregistrare cuprinde o descriere a utilizărilor substanței, proprietățile fizico-chimice, ecotoxicologice și toxicologice ale acesteia și o evaluare a pericolelor și a riscurilor, cu indicarea modului de controlare a riscurilor pe care le presupune utilizarea substanței.

Înregistrările sunt transmise în format IUCLID prin intermediul unui instrument numit REACH-IT. În majoritatea cazurilor, se plătește o taxă de înregistrare.

 

 

Înregistrarea se aplică substanțelor ca atare.

Fiecare substanță trebuie să fie înregistrată individual. În cazul în care vă ocupați de amestecuri de substanțe, de exemplu detergenți și vopsele, sau de articole care eliberează substanțe, trebuie să înregistrați diferitele substanțe conținute în fiecare amestec sau articol.

De asemenea, trebuie să identificați și să denumiți substanțele în conformitate cu aceleași reguli și criterii, astfel încât să puteți vedea dacă substanțele dumneavoastră sunt aceleași cu cele ale altor întreprinderi. În caz afirmativ, trebuie să le înregistrați împreună cu celelalte întreprinderi.

 

Trebuie să transmiteți înregistrarea în comun cu alte întreprinderi
Există diferite termene limită pentru înregistrare.

Noțiuni de bază

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live2