Înregistrarea

Prin înregistrare demonstrați că substanța de care vă ocupați este manipulată în condiții de siguranță de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, garantându-se protejarea vieții umane și a mediului. Furnizați aceste informații într-un dosar de înregistrare transmis la ECHA.

Tipul de documentație care trebuie transmis depinde de volumul de substanță pe care îl introduceți pe piață, de pericolele pe care aceasta le prezintă și de eventuala utilizare a substanței doar ca intermediar în producerea unei alte substanțe, în condiții strict controlate.

Dosarul de înregistrare cuprinde o descriere a utilizărilor substanței, proprietățile fizico-chimice, ecotoxicologice și toxicologice ale acesteia și o evaluare a pericolelor și riscurilor, cu indicarea modului de controlare a riscurilor pe care le comportă utilizarea substanței.

Înregistrările sunt transmise în format IUCLID prin intermediul unui instrument numit REACH-IT. În majoritatea cazurilor, se plătește o taxă de înregistrare.

 

 

Înregistrarea se aplică substanțelor ca atare

Fiecare substanță trebuie înregistrată individual. În cazul în care vă ocupați de amestecuri de substanțe, de exemplu detergenți sau vopsele, sau de articole care eliberează substanțe, de exemplu șervețele cu loțiune, trebuie să înregistrați diferitele substanțe conținute în fiecare amestec sau articol.

De asemenea, trebuie să identificați și să denumiți substanțele în conformitate cu anumite reguli și criterii, astfel încât să puteți vedea dacă substanțele dumneavoastră sunt aceleași cu cele ale altor întreprinderi. În caz afirmativ, trebuie să înregistrați substanța împreună cu celelalte întreprinderi.

 

Cum se efectuează o înregistrare împreună cu alte întreprinderi
Trebuie să înregistrați substanța înainte de a o produce sau importa

În prezent, trebuie să înregistrați orice substanță înainte de a o produce sau importa în Spațiul Economic European.

Înainte de 31 mai 2018, tipul substanței (care beneficiază sau nu de un regim tranzitoriu) determina momentul înregistrării. Pentru orice dosar transmis după data de 31 mai 2018, trebuie să așteptați până când primiți numărul de înregistrare înainte de a începe să produceți sau să importați substanța.

 

 

Recomandări practice despre modificările aduse procedurii de înregistrare

Regimul tranzitoriu pentru înregistrarea substanțelor care beneficiază de un astfel de regim s-a încheiat la 31 mai 2018. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1692 a clarificat modul de înregistrare a substanțelor după această dată.

1. Calcularea cantităților pe an calendaristic

Începând cu 1 ianuarie 2020, trebuie să vă stabiliți obligația de înregistrare în funcție de volumul substanței pe care o produceți sau importați pe an calendaristic. Nu mai este valabil calculul bazat pe media celor trei ani calendaristici anteriori pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Obligațiile dumneavoastră privind înregistrarea”.

2. Renunțarea la utilizarea preînregistrărilor

Începând cu 1 ianuarie 2020, nu mai puteți utiliza preînregistrarea ca punct de plecare pentru înregistrarea substanței dumneavoastră. În schimb, înainte de înregistrare, trebuie să transmiteți o solicitare de informații la ECHA.

3. Obligația de a solicita informații pentru toate substanțele

Începând cu 1 ianuarie 2020, obligația de a transmite o solicitare de informații se va aplica și pentru substanțele pe care le-ați preînregistrat anterior, dar care nu au fost încă înregistrate. Dacă intenționați să înregistrați o substanță, trebuie să întrebați la ECHA dacă s-a mai depus vreun dosar de înregistrare pentru substanța respectivă. Veți primi astfel datele de contact ale solicitanților anteriori ai înregistrării, dacă există în baza de date, pentru a vă ajuta cu schimbul de date și cu obligațiile de înregistrare în comun.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Identificarea co-solicitanților înregistrării”.

4. Co-solicitanții înregistrării continuă să colaboreze

Deși, în mod oficial, participanții la Forumurile pentru schimbul de informații despre substanțe (SIEF) nu mai au obligația de a răspunde la solicitări, obligația de a face schimb de date și de înregistrare în comun continuă să se aplice tuturor co-solicitanților înregistrării aceleiași substanțe.

Co-solicitanții înregistrării trebuie să depună în continuare toate eforturile pentru a face schimb de date și a se asigura că determinarea costurilor pentru schimbul de informații se realizează în mod corect, transparent și nediscriminatoriu.

Regulamentul de punere în aplicare recomandă solicitanților înregistrării să folosească platforme de comunicare informale similare celor pe care le-au folosit pentru înregistrarea substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu până la data de 31 mai 2018.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Colaborarea”.

5. Un singur tip de litigiu privind schimbul de date

Începând cu 1 ianuarie 2020, puteți înainta litigii privind schimbul de date doar în temeiul articolului 27. Înaintarea litigiilor în temeiul articolului 30 nu va mai fi posibilă, chiar dacă negocierile au început înainte de 31 mai 2018. Aceasta înseamnă că solicitanții pot consulta toate studiile din înregistrare (articolul 27), nu doar studiile pe animale vertebrate (articolul 30).

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Colaborarea” > „Litigii privind schimbul de date în practică”.

6. Cerințele reduse privind informațiile rămân o opțiune

Substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu ce nu îndeplinesc criteriile din anexa III la REACH pot beneficia în continuare de cerințe reduse privind informațiile atunci când le înregistrați în intervalul cantitativ cel mai mic (1-10 tone pe an).

Dacă substanța dumneavoastră îndeplinește condițiile pentru a i se aplica cerințe reduse privind informațiile, puteți să o înregistrați transmițând un dosar de înregistrare cu informații referitoare doar la proprietățile fizico-chimice ale acesteia. Ca alternativă, puteți transmite dosarul de înregistrare cu toate informațiile necesare pentru înregistrarea unei substanțe în cantități de 1-10 tone pe an și puteți solicita o reducere a taxei de înregistrare.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Ce informații sunt necesare?”> „Cerințele reduse privind informațiile”. Această opțiune se aplică numai substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu.

7. Declararea statutului de substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu pentru substanța dumneavoastră

Întrucât regimul tranzitoriu pentru substanțele care beneficiază de un astfel de regim s-a încheiat, în majoritatea cazurilor nu mai este necesară declararea statutului de substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu în dosarul dumneavoastră de înregistrare.

Cu toate acestea, trebuie să declarați în continuare statutul de substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu în dosarul dumneavoastră de înregistrare în următoarele cazuri:

  • dacă înregistrați o substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu ce nu îndeplinește criteriile din anexa III la REACH în intervalul cantitativ cel mai mic (1-10 tone pe an) cu cerințe reduse privind informațiile;
  • dacă înregistrați o substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu ce nu îndeplinește criteriile din anexa III la REACH în intervalul cantitativ cel mai mic (1-10 tone pe an) cu cerințe standard privind informațiile și solicitați o reducere a taxei de înregistrare;
  • dacă formulați o cerere de confidențialitate pentru o perioadă de 6 ani pentru denumirea substanței dumneavoastră care nu beneficiază de un regim tranzitoriu.

Trebuie să determinați statutul de substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu pentru substanța dumneavoastră pe baza definiției unei astfel de substanțe. Nu este relevant dacă ați preînregistrat sau nu substanța.

O substanță este definită drept substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu dacă respectă cel puțin unul dintre următoarele criterii:

  1. este înscrisă în Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață (EINECS). [În EINECS sunt înscrise substanțele cu un număr CE care începe cu 2 sau 3];
  2. a fost produsă/importată într-un stat membru, dar nu a fost introdusă pe piață de producător sau importator în perioada 1 iunie 1992 - 31 mai 2007, cu condiția să aveți documente justificative în acest sens;
  3. a fost introdusă pe piață într-un stat membru înainte de 1 iunie 2007 de producător sau importator și se califică drept „ex-polimer” (NLP), cu condiția să aveți documente justificative în acest sens. [NLP sunt substanțele cu un număr CE care începe cu 5].

În caz contrar, substanța dumneavoastră nu beneficiază de un regim tranzitoriu.

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)