Adaptări la cerințele standard privind informațiile

O adaptare înseamnă că, în loc de a efectua un test, furnizați o justificare, fie pe baza unor norme generale, fie pe baza unor norme specifice.

În general, adaptările se pot face din trei motive diferite:

  1. Testarea nu este necesară din punct de vedere științific
  2. Testarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic
  3. Testarea nu este necesară datorită expunerii reduse demonstrate

Aceste norme generale sunt detaliate în Anexa XI la REACH. Normele specifice și posibilitățile de adaptare pentru fiecare cerință privind informațiile sunt detaliate în coloana 2 din Anexele VII-X la REACH. Ori de câte ori utilizați o adaptare în loc să trimiteți informațiile standard trebuie să depuneți o justificare validă și documentată.

Noi teste pe animale vertebrate se efectuează numai în ultimă instanță, atunci când toate celelalte surse de date au fost epuizate. Cu toate acestea, țineți cont de faptul că lipsa testării pe animale nu trebuie să compromită utilizarea în siguranță a substanței dumneavoastră.

Testarea pentru anumite informații poate fi evitată în cazul în care nu este tehnic posibil să se efectueze testul din cauza proprietăților substanței. A se vedea lista indicativă de mai jos:

Proprietatea substanței Testarea nu este necesară
Gaze 7.3. Punctul de fierbere
7.4. Densitatea relativă
7.14. Granulometrie
Lichide 7.14. Granulometrie
Substanțe anorganice 7.8. Coeficient de partiție
7.9. Temperatura de inflamabilitate
9.2.1.1. Biodegradabilitate rapidă
Peroxizi organici 7.13. Proprietăți oxidante
Spontan inflamabile în aer sau în contact cu apa sau umezeala, la temperatura camerei 8.1. Corodarea/iritarea pielii
8.2 Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor
8.3 Sensibilizarea pielii
Acid/bază puternică 8.1. Corodarea/iritarea pielii
8.2. Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor
8.3. Sensibilizarea pielii

 

Anumite rezultate ale testării sau anumite condiții de utilizare înseamnă că nu este necesar să se efectueze testarea. A se vedea lista indicativă de mai jos:

Rezultat al testării sau condiții de utilizare Testarea nu este necesară
Punctul de topire este peste 300°C 7.5. Presiunea de vapori
Oxidabil rapid în apă 7.7. Solubilitatea în apă
Clasificat ca neprezentând toxicitate acută în contact cu pielea 8.1. Corodarea/iritarea pielii
Clasificat ca fiind coroziv pentru piele 8.5 Toxicitate acută
Sunt disponibile informații adecvate pentru clasificare și etichetare ecologică 9.1.1. Toxicitate pe termen scurt pentru nevertebrate
Fără emisii în instalații de tratare a apelor reziduale 9.1.4. Inhibare a respirației nămolului activat

 

 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)