Colectarea informațiilor privind utilizările

 

În dosarul de înregistrare trebuie să raportați/furnizați informații despre utilizarea substanței dumneavoastră în lanțul de aprovizionare. Pentru a obține aceste informații puteți folosi mai multe surse, de exemplu:

 • Cunoștințe culese în propria întreprindere cu privire la utilizările substanței de către clienții dumneavoastră. Cunoașteți utilizările substanței pe baza pieței pe care o aprovizionați. Este posibil să fi documentat deja utilizările în fișele cu date de securitate pe care le furnizați clienților.

 • Contactul direct cu clienții dumneavoastră (această sursă este relevantă mai ales dacă livrați unui număr limitat de clienți care folosesc direct substanța pentru diverse reacții sau pentru a o încorpora într-un articol).

 • Inventare ale utilizărilor specifice sectorului, disponibile pe site-ul ECHA. Această sursă este relevantă mai ales atunci când livrați sectoarelor care realizează formulări.  Inventarele utilizărilor conțin descrieri deja compilate și convenite ale utilizărilor tipice pentru un anumit sector. Verificați disponibilitatea inventarelor utilizărilor specifice sectorului în tabelul de prezentare generală.

Dacă nu livrați substanța unui sector bine definit ci, de exemplu, o vindeți doar distribuitorilor, trebuie să vă rezervați timp pentru colectarea informațiilor privind utilizările.

Dacă aderați la o înregistrare existentă, verificați dacă utilizările din lanțul dumneavoastră de aprovizionare sunt descrise deja în mod corespunzător. În acest caz, adoptați aceeași descriere.

Aveți grijă la modul în care vă descrieți utilizările, deoarece aceste informații sunt folosite de autorități, de exemplu pentru stabilirea/reducerea priorității substanțelor pentru posibile acțiuni normative în vederea gestionării riscurilor.

Se recomandă:

 • să acoperiți doar utilizările reale relevante în lanțul dumneavoastră de aprovizionare;
 • să includeți informații despre cantități/utilizare;
 • să colectați și să raportați informații cât mai precise privind utilizările specifice, printre care:
  • utilizări de către consumatori;
  • utilizări în articole;
  • utilizări doar într-un număr restrâns de locuri;
  • utilizări în izolare strictă;
  • utilizări ca intermediar;
  • utilizări în materiale care intră în contact cu produse alimentare și în produse cosmetice.

Pe lângă descrierea utilizărilor în dosarul de înregistrare, dacă înregistrați o substanță în cantități de cel puțin 10 tone pe an, trebuie să descrieți condițiile de utilizare în siguranță în scenarii de expunere care fac parte din raportul de securitate chimică.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)