Colectarea informațiilor privind utilizările

 

Trebuie să raportați în dosarul de înregistrare modul de utilizare al substanței dumneavoastră în lanțul de aprovizionare. Pentru a obține aceste informații puteți folosi mai multe surse, de exemplu:

 • Cunoștințe colectate în propria întreprindere cu privire la utilizările de către clienții dumneavoastră. Cunoașteți utilizările substanței pe baza pieței pe care o aprovizionați. Este posibil să fi documentat deja utilizările în fișele cu date de securitate pe care le furnizați clienților.
 • Contact direct cu clienții dumneavoastră. Acesta este relevant dacă livrați unui număr limitat de clienți care folosesc direct substanța pentru a o face să reacționeze sau pentru a o încorpora într-un articol.
 • Hărți de utilizare sectorială disponibile pe site-ul ECHA. Acestea sunt relevante, de exemplu, când livrați către sectoare de formulare. Hărțile de utilizare conțin descrieri deja compilate și convenite ale utilizărilor tipice pentru un anumit sector. Verificați disponibilitatea hărților de utilizare sectorială în tabelul de prezentare generală de pe site-ul ECHA.

Dacă nu vindeți substanța către un sector bine definit, de exemplu vindeți numai către distribuitori, trebuie să vă rezervați timp pentru colectarea informațiilor privind utilizările.

Dacă aderați la o înregistrare existentă, verificați dacă utilizările din lanțul dumneavoastră de aprovizionare sunt descrise deja în mod corespunzător. Apoi trebuie să adoptați aceeași descriere.

Aveți grijă la modul în care descrieți utilizările deoarece aceste informații sunt folosite, de exemplu pentru stabilirea priorității substanțelor pentru o posibilă administrare a riscurilor. Se recomandă:

 • să acoperiți doar utilizările reale relevante în lanțul dumneavoastră de aprovizionare;
 • să includeți informații privind cantitățile per utilizare;
 • să colectați și să raportați informații cât mai precise privind utilizările specifice:
  • utilizări de către consumator;
  • utilizări în articole;
  • utilizări doar la un număr limitat de locuri de producere;
  • utilizări în izolare riguroasă;
  • utilizări ca intermediari;
  • utilizări în contact cu produse alimentare și cosmetice.

În afară de descrierea utilizărilor în dosarul dumneavoastră de înregistrare, poate fi necesar să descrieți condițiile pentru utilizarea în siguranță în scenarii de expunere, care sunt parte a raportului de securitate chimică. Dacă înregistrați o substanță într-o cantitate de 10 tone anual sau mai mare, este nevoie de un raport de securitate chimică.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)