Cerințe privind informațiile: 1 până la 10 tone pe an

Pentru a înregistra o substanță în intervalul cantitativ 1-10 tone trebuie să furnizați informațiile specificate în coloana 1 din anexa VII la REACH, care cuprind anumite informații privind proprietățile fizico-chimice ale substanței, informații toxicologice și informații ecotoxicologice, cu excepția cazului în care cerința nu se aplică substanței dumneavoastră. În coloana 2 se specifică posibilitățile de adaptare pentru fiecare proprietate specifică. Setul de informații standard necesare poate fi și adaptat, conform normelor generale din anexa XI.

Obligația de a pregăti o propunere de testare se aplică și atunci când solicitanții potențiali ai înregistrării, ca urmare a aplicării normelor din coloana 2 a anexelor, propun teste (de nivel superior) menționate în anexele IX sau X ca alternativă la cerințele standard din anexele VII și VIII.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)