Cum să se evite testările inutile pe animale

În conformitate cu REACH, testarea pe animale vertebrate (de exemplu șobolani, alte mamifere sau pești) poate fi utilizată doar ca soluție de ultimă instanță pentru îndeplinirea cerințelor privind informațiile relevante pentru înregistrare. Există mai multe căi prin care se poate evita testarea inutilă pe animale și se poate reduce numărul acestor teste.

Pentru fiecare cerință individuală privind informațiile, trebuie să aveți în vedere următoarele:

  • colectarea și schimbul de informații existente. Puteți obține acces la literatura de specialitate publicată care este suficientă pentru îndeplinirea cerinței privind informațiile. Dacă este disponibil rezultatul unui test pe animale valabil, acesta trebuie transmis celorlalți co-solicitanți ai înregistrării. Proprietarul testului trebuie să fie compensat în conformitate cu regulile convenite în prealabil;
  • renunțarea la date sau efectuarea de adaptări: regulile pentru adaptări sunt cuprinse în textul juridic. Ele pot fi specifice (în coloana 2 pentru fiecare efect) sau generale (în anexa XI).

Pentru a utiliza regulile generale, puteți renunța la transmiterea anumitor date sau puteți folosi o adaptare pe baza următoarelor argumente științifice:

  • forța probantă a datelor. Aveți suficiente informații din mai multe surse independente care conduc la concluzia că substanța dumneavoastră are (sau nu are) o anumită proprietate;
  • modele QSAR. Unele proprietăți ale substanței pot fi anticipate din substanțe cu structură similară, folosind modele informatice;
  • metode in vitro. Testele efectuate folosind țesuturi, organe sau celule izolate în locul unui organism întreg pot fi suficiente pentru a trage concluzii în legătură cu o cerință privind informațiile;
  • gruparea substanțelor și extrapolarea. Dacă puteți demonstra că modul în care se comportă substanța dumneavoastră în privința unei anumite proprietăți este similar comportamentului unei alte substanțe, rezultatele existente pentru proprietatea respectivă pot fi „extrapolate” la substanța dumneavoastră.

În cazul în care decideți să folosiți una dintre aceste posibilități, înseamnă că solicitați o adaptare.

Sugestii

  • Pregătiți o justificare bine documentată și valabilă din punct de vedere științific dacă adaptați cerințele standard privind informațiile și transmiteți-o în dosarul dumneavoastră de înregistrare.
  • Abordarea pe care o alegeți trebuie să furnizeze informații fiabile comparabile cu cele obținute din testul standard. În caz contrar, trebuie să efectuați testul astfel cum se solicită.
  • Abordarea pe care o alegeți trebuie să vă permită să vă clasificați substanța. În cazul în care v-ați clasificat și etichetat substanța, este posibil ca testarea suplimentară să nu mai fie necesară.

Rețineți că trebuie să apreciați cu atenție dacă vă veți baza pe clasificarea cea mai defavorabilă doar pentru a evita mai multe testări. De exemplu, supra-clasificarea poate declanșa măsuri de administrare a riscurilor în conformitate cu legislația privind securitatea și sănătatea în muncă sau poate duce la stabilirea de priorități pentru măsurile de reglementare pentru administrarea riscurilor în temeiul REACH.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)