Aspecte de avut în vedere pentru activitatea dumneavoastră

Pentru ca dosarul de înregistrare să demonstreze că substanța dumneavoastră prezintă siguranță în utilizare, este necesară o investiție semnificativă de timp, bani și competențe.

Va trebui să purtați un dialog și, de regulă, să încheiați înțelegeri contractuale cu întreprinderile care solicită înregistrarea aceleiași substanțe, pentru a conveni cu privire la distribuirea costurilor de obținere a datelor necesare privind pericolele și de desfășurare a activităților conexe privind evaluarea riscurilor. De asemenea, va trebui să conveniți asupra modului de prezentare a acestor informații în dosarul de înregistrare.

Rețineți că, prin înregistrarea substanței, puteți demonstra clienților dumneavoastră că sunteți un furnizor responsabil care a contribuit la utilizarea în siguranță a produselor chimice. 

 

1. Care este piața de desfacere a substanței?

Informați-vă despre nevoile clienților
Informați-vă clienții din timp cu privire la intenția de a o înregistra, deoarece în acest mod veți ști care este cererea pentru substanță.

Țineți seama de previziunile în materie de reglementare care ar putea afecta substanța
Proprietățile intrinseci ale substanței o fac să prezinte motive de îngrijorare pentru sănătatea umană sau pentru mediu? În caz afirmativ, aceasta ar putea fi eliminată treptat în viitorul apropiat, în contextul altor procese REACH, cum ar fi cel de autorizare.

2. Cum vă afectează înregistrarea REACH întreprinderea?

Luați o decizie cu privire la tipul înregistrării
În ce interval cantitativ intenționați să vă înregistrați substanța?  Înregistrarea se referă doar la utilizarea substanței ca intermediar în condiții strict controlate? Datele solicitate și costurile aferente înregistrării diferă foarte mult în funcție de cantitate și de tipul înregistrării.

Strângeți și evaluați informațiile disponibile cu privire la substanță
În funcție de tipul înregistrării, trebuie să culegeți anumite informații privind substanța și efectele sale asupra sănătății umane și asupra mediului. Această activitate trebuie realizată de experți. Dețineți competențele necesare în cadrul întreprinderii sau trebuie să externalizați acest demers?

Întocmiți-vă propriul dosar de înregistrare
Deși majoritatea informațiilor vor fi probabil transmise în comun cu alte întreprinderi, anumite date trebuie să fie prezentate de fiecare solicitant în parte. Va trebui să hotărâți dacă externalizați această activitate sau o realizați în cadrul întreprinderii.

Calculați taxa de înregistrare REACH
Înregistrarea REACH presupune plata unei taxe către ECHA, în funcție de intervalul cantitativ, tipul înregistrării și dimensiunea întreprinderii.

Întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de taxe de înregistrare reduse. Trebuie să verificați cu atenție dacă vă încadrați în această categorie, deoarece ECHA ar putea solicita documentația adecvată într-o etapă ulterioară.

Cartografiați utilizările și condițiile de utilizare a substanței, atât pentru utilizările proprii, cât și pentru cele din lanțul de aprovizionare
Aveți utilizări pe care doriți să le păstrați confidențiale? Dacă acestea se referă la o substanță pe care o veți înregistra în intervalul cantitativ de minimum 10 tone anual, va trebui să evaluați singur securitatea chimică a substanței.

Știți care sunt principalele moduri în care clienții dumneavoastră vor utiliza substanța? Ce utilizări doriți să susțineți în înregistrare?

Vă cunoașteți bine clienții și furnizorii? În caz afirmativ, probabil că vă puteți baza pe ajutorul lor pentru a strânge informațiile necesare pentru înregistrare. În caz contrar, va trebui să alocați timp și resurse pentru a obține datele respective.

Sunteți membru al unei organizații de profil? În caz afirmativ, a organizat aceasta activitatea de colectare a informațiilor referitoare la utilizări? Dacă nu, este posibil să trebuiască să compilați singur aceste informații.

Mențineți înregistrarea actualizată
După ce au fost efectuate, înregistrările trebuie să fie menținute actualizate. De exemplu, noile utilizări trebuie evaluate pentru a dovedi că sunt sigure și trebuie incluse în înregistrare. Este posibil și ca autoritățile să solicite actualizări. Alocați resurse pentru pregătirea acestora.

3. Trebuie să lucrați împreună cu alte întreprinderi

Identificați co-solicitanții înregistrării
În cazul în care există și alți solicitanți ai înregistrării substanței dumneavoastră, costurile înregistrării trebuie împărțite cu aceștia. Acest lucru vă va reduce costurile individuale. Înregistrarea comună ajută și la evitarea suprapunerii activităților și a testelor pe animale.

Pe de altă parte, este posibil să fiți singura persoană care înregistrează substanța. Deși aceasta înseamnă că nu cheltuiți resurse pentru cooperarea cu alții, întreaga activitate de înregistrare va cădea în sarcina dumneavoastră.

Demarați cooperarea cu co-solicitanții înregistrării
Co-solicitanții trebuie să se pună de acord asupra modului în care vor lucra împreună.

Dacă începeți să organizați cooperarea de la zero, trebuie să investiți timp și resurse în faza inițială.

Dacă substanța dumneavoastră este deja înregistrată, procesul de înregistrare este de obicei mai rapid și constă, în principal, în acordul privind schimbul de date și împărțirea costurilor cu solicitanții existenți ai înregistrării.

Interacționați cu co-solicitanții înregistrării
Va trebui să conveniți împreună cu co-solicitanții asupra conținutului înregistrării comune. Aceasta înseamnă că trebuie să investiți în activități de colaborare, cum ar fi reuniuni sau conferințe online.

Evaluați informațiile pe care le aveți ca grup de co-solicitanți ai înregistrării
Pornind de la tipul înregistrării și de la informațiile identificate de către co-solicitanți, trebuie să analizați atât acuratețea, cât și relevanța informațiilor. Această activitate trebuie realizată de experți. Trebuie să hotărâți împreună cu co-solicitanții înregistrării dacă externalizați sau nu acest demers.

Negociați cu privire la schimbul de date
Proprietarii datelor sunt îndreptățiți la o compensație pentru acestea. Trebuie să alocați resurse pentru aceste negocieri.

Obțineți informațiile care vă lipsesc pentru înregistrare
În cazul în care dumneavoastră sau co-solicitanții înregistrării nu aveți toate datele necesare pentru înregistrare, trebuie să hotărâți cu privire la cel mai bun mod de completare a datelor lipsă. Această activitate trebuie realizată de experți. Trebuie să hotărâți împreună cu co-solicitanții înregistrării dacă externalizați sau nu acest demers.

Rețineți că testarea pe animale vertebrate trebuie să fie utilizată numai în ultimă instanță.

Compilați dosarul de înregistrare în comun
Informațiile necesare pentru înregistrare trebuie introduse în dosar punct cu punct. Trebuie să hotărâți împreună cu co-solicitanții înregistrării dacă să externalizați această activitate sau nu.

Mențineți înregistrarea actualizată
După înregistrare, și componenta comună a înregistrărilor trebuie menținută actualizată. În plus, este posibil ca autoritățile să solicite actualizări. Alocați resurse pentru pregătirea acestora și ajungeți la un acord cu co-solicitanții înregistrării cu privire la un proces de actualizare.

 

4. Cum să vă organizați activitatea pe plan intern

Simplificați-vă procesele interne pentru înregistrarea REACH
Pregătirea unei înregistrări poate dura un an. În cazul în care nu sunt disponibile informații privind pericolele, este posibil să dureze chiar mai mult. Dacă aveți de înregistrat mai multe substanțe, elaborați un plan clar care să vă ajute să gestionați volumul de muncă.

Colegii dumneavoastră știu ce este REACH și ce înseamnă acesta pentru întreprindere? Pe termen lung, este rentabil să aveți un sistem intern de urmărire a aspectelor care țin de REACH. Acesta poate să vizeze, de exemplu, facturarea, vânzările și colegii implicați în pregătirea fișelor cu date de securitate.

Planificați un mod de urmărire a cantităților de substanță în cadrul întreprinderii. Este posibil, de exemplu, ca pentru aceeași substanță să aveți importuri din diferite țări, utilizări ca intermediar și neintermediar sau importuri ale substanței ca atare și în amestecuri – toate acestea vor avea un impact asupra sarcinilor.

Anticipați necesitatea de revizuire a fișelor cu date de securitate
Informațiile noi colectate pe parcursul procesului de înregistrare pot duce la modificări, de exemplu în privința clasificării substanței, și la necesitatea actualizării fișelor cu date de securitate. Atunci când actualizați fișa cu date de securitate, trebuie să anexați scenarii de expunere pentru substanțele periculoase înregistrate în cantități de cel puțin 10 tone anual.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)