Creating your registration dossier

După ce ați compilat toate informațiile despre substanță necesare pentru îndeplinirea cerințelor REACH, trebuie să le includeți într-un dosar de înregistrare.

Fișierul pe care îl transmiteți la ECHA în vederea înregistrării substanței poartă denumirea de dosar. Un dosar este o copie needitabilă a setului de date privind substanța, la care se adaugă informații privind tipul de înregistrare.

În funcție de rolul pe care îl aveți în cadrul transmiterii în comun, se pot întocmi două tipuri de dosare:

1) Dosarul solicitantului principal al înregistrării, care cuprinde identitatea substanței vizate de transmiterea în comun, informații privind proprietățile substanței, precum și informații specifice despre întreprinderea solicitantului principal al înregistrării.

Pentru dosarul solicitantului principal al înregistrării puteți utiliza:

 1. IUCLID Cloud 
  Dacă sunteți un consultant care lucrează pentru un solicitant al înregistrării sau dacă sunteți chiar dumneavoastră un solicitant al înregistrării care utilizează rar IUCLID sau dacă gestionați doar câteva substanțe.
 2. Aplicația IUCLID
  Dacă gestionați cantități mari de date.

2) Dosarele de membru, în care toți ceilalți solicitanți ai înregistrării menționează informațiile specifice întreprinderilor lor, de exemplu datele de contact, identificarea exactă a substanței, volumele produse sau importate și modurile de utilizare a substanței chimice de către clienți.

Pentru dosarul de membru puteți utiliza:

 1. Crearea dosarului direct în REACH-IT
  Dacă sunteți un membru al unei transmiteri în comun și sunteți de acord cu toate informațiile transmise în numele dumneavoastră de solicitantul principal al înregistrării.
 2. IUCLID Cloud
  Dacă sunteți un consultant care lucrează pentru un solicitant al înregistrării sau dacă sunteți chiar dumneavoastră un solicitant al înregistrării care utilizează rar IUCLID sau dacă gestionați doar câteva substanțe.
 3. Aplicația IUCLID
  Pentru toate celelalte cazuri.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)