Organizați-vă împreună cu ceilalți co-solicitanți

În calitate de solicitant potențial al înregistrării, vă puteți confrunta cu două situații:

  1. Dacă nu s-a depus încă un dosar de înregistrare, trebuie să vă organizați împreună cu alți potențiali cosolicitanți ai înregistrării și să pregătiți o înregistrare comună. Dacă sunteți singurul solicitant al înregistrării substanței, trebuie să continuați pe cont propriu.
  2. Dacă există deja o înregistrare comună, trebuie să luați legătura cu cosolicitanții și să conveniți asupra alăturării dumneavoastră la grup.

Dacă nu există încă un dosar de înregistrare pentru substanța dumneavoastră, trebuie să stabiliți împreună cu cosolicitanții modul de lucru și veți comunica în cadrul Forumului pentru schimbul de informații despre substanțe (SIEF). Membrii unui SIEF trebuie să pună în comun datele științifice disponibile și să decidă cu privire la modul de completare a datelor lipsă. Este necesar să discutați despre relevanța, gradul de încredere și adecvarea datelor disponibile. Aceste demersuri consumă timp și trebuie să se desfășoare înainte de pregătirea și transmiterea dosarului de înregistrare. În sfârșit, este necesar să ajungeți la un acord privind împărțirea costurilor.

Dacă substanța dumneavoastră este deja înregistrată, probabil că activitățile de pregătire au fost deja efectuate. Trebuie să contactați solicitantul principal al înregistrării pentru ca, după ce vă puneți de acord asupra schimbului de date și asupra împărțirii costurilor, să deveniți membru al transmiterii în comun.

Împărțirea costurilor

Conform REACH, costurile trebuie împărțite în mod corect, transparent și nediscriminatoriu. Schimbul de date este menit să asigure împărțirea costurilor efective aferente înregistrării, nu generarea de profit pentru vreuna dintre părți. Membrii unui SIEF trebuie să ajungă la un acord cu privire la împărțirea costurilor aferente datelor și a costurilor de administrare a SIEF-ului.

Asistență din partea ECHA

În ultimă instanță, dacă nu puteți ajunge la un acord cu cosolicitanții în ceea ce privește schimbul de date și împărțirea costurilor, cazul poate fi analizat de ECHA. În anumite condiții, în urma analizei se poate obține dreptul de consultare a datelor relevante. Procedura de soluționare a litigiilor privind schimbul de date este gratuită și poate fi gestionată fără asistență juridică.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)