Cerințe privind informațiile: 10 până la 100 tone pe an

Pentru a înregistra o substanță în intervalul cantitativ 10-100 de tone, trebuie să furnizați informațiile specificate în coloana 1 din anexele VII și VIII la REACH, care cuprind anumite informații privind proprietățile fizico-chimice ale substanței, informații toxicologice și informații ecotoxicologice. În coloana 2 se specifică posibilitățile de adaptare pentru fiecare proprietate specifică. Setul de informații standard necesare poate fi și adaptat, conform normelor generale din anexa XI.

În plus, trebuie să documentați rezultatele evaluării securității chimice (ESC) pe care o realizați într-un raport de securitate chimică (RSC), astfel cum se solicită în anexa I la REACH. Trebuie să conveniți împreună cu co-solicitanții înregistrării dacă solicitantul principal va transmite RSC în comun sau dacă fiecare solicitant al înregistrării va transmite propriul RSC separat. De asemenea, este de preferat să hotărâți împreună cu co-solicitanții o clasificare și o etichetare corespunzătoare.

Concluziile fiabile privind clasificarea și evaluarea PBT/vPvB sunt fundamentale pentru o ESC bună, deoarece evaluarea expunerii și caracterizarea riscurilor au la bază clasificarea și îndeplinirea criteriilor PBT/vPvB.

Obligația de a pregăti o propunere de testare se aplică și atunci când solicitanții potențiali ai înregistrării, ca urmare a aplicării normelor din coloana 2 a anexelor, propun teste (de nivel superior) menționate în anexele IX sau X ca alternativă la cerințele standard din anexele VII și VIII.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)