Trebuie să îmi înregistrez substanța?

Este necesar să stabiliți dacă responsabilitatea înregistrării substanței vă revine dumneavoastră sau unui alt operator din lanțul de aprovizionare.

 

1. Ce identitate aveți în calitate de solicitant al înregistrării?

Puteți să faceți înregistrarea numai dacă sunteți persoană fizică sau dacă reprezentați o persoană juridică, în conformitate cu definițiile din legislația națională. În cazul în care în întreprinderea dumneavoastră sunt constituite mai multe persoane juridice, de exemplu filiale sau sucursale, fiecare dintre aceste persoane juridice va trebui să își transmită propria înregistrare.

 

2. Unde aveți sediul?

Puteți să faceți înregistrarea numai dacă aveți sediul în Spațiul Economic European (SEE). Aceasta înseamnă Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Regatul Unit.

Dacă aveți sediul în afara SEE, veți avea nevoie de un importator sau de un „reprezentant unic" pentru a vă înregistra substanța.

 

3. Ce rol aveți în lanțul de aprovizionare?

Diferitele roluri au definiții specifice conform Regulamentului REACH, care nu corespund întotdeauna cu definițiile utilizate în alte părți.

Puteți avea mai multe roluri în raport cu o substanță – țineți cont de toate.

Aveți obligația să faceți înregistrarea dacă:

 • fabricați o substanță: o produceți sau o extrageți;
 • sunteți responsabil de importul unei substanțe în SEE, și anume de introducerea fizică a substanței (ca atare, într-un amestec sau într-un articol) pe teritoriul SEE. Totuși, nu sunteți obligat să înregistrați substanța dacă:
  • toți furnizorii dumneavoastră au desemnat reprezentanți unici; sau
  • reimportați o substanță înregistrată; sau
  • substanța este în regim de supraveghere vamală în vederea reexportării;
 • produceți sau importați un articol: încorporați o substanță sau un amestec în sau pe un material pentru a crea un articol sau sunteți responsabil de importul unui astfel de articol în SEE. Totuși, nu sunteți obligat să înregistrați substanța dacă:
  • substanța nu este menită să fie eliberată în mediu; sau
  • substanța a fost înregistrată în vederea aceleiași utilizări de către orice altă întreprindere;
 • ați fost desemnat drept reprezentant unic: furnizorii dumneavoastră din afara SEE (fabricanți sau producători ai unui articol sau amestec) v-au desemnat să îndepliniți obligațiile prevăzute de REACH care altminteri ar fi revenit importatorilor lor.

 

În schimb, nu aveți obligația să faceți înregistrarea dacă sunteți doar:

 • distribuitor al substanței: depozitați și introduceți pe piață substanțe, ca atare sau în amestecuri, pentru terți;
 • responsabil cu umplerea: transferați substanțe sau amestecuri dintr-un recipient în altul, de regulă ca parte a unor activități de reambalare sau de schimbare a denumirii;
 • formulator: produceți amestecuri (de exemplu, vopsele, adezivi, detergenți, truse pentru diagnostic), care de obicei sunt livrate mai departe în aval;
 • utilizator final: folosiți produse chimice, dar nu le livrați în aval.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)