Modele QSAR

Modelele privind relația structură-activitate (SAR) și relația cantitativă structură-activitate (QSAR) - denumite în mod colectiv (Q)SAR - sunt modele matematice care se pot folosi pentru a anticipa proprietățile fizico-chimice, biologice și de evoluție în mediu ale compușilor cunoscând structura lor chimică. Aceste modele sunt disponibile gratuit sau sub formă de software comercial.

Utilizarea modelelor (Q)SAR trebuie să furnizeze informații fiabile care să fie comparabile cu cerințele privind informațiile și suficiente pentru a le satisface. Modelele (Q)SAR trebuie să fie validate științific, iar substanța dumneavoastră trebuie să se încadreze în domeniul de aplicabilitate al modelului. La fel ca în cazul oricăror alte forme de date, trebuie să prezentați o documentație suficientă pentru a permite o evaluare independentă a rezultatelor.

Sugestii

  • Folosiți modelele (Q)SAR pentru proprietățile fizico-chimice și unele proprietăți privind toxicitatea pentru mediu și evoluția în mediu. Modelele (Q)SAR curente nu sunt adecvate pentru proprietăți toxicologice complexe deoarece nu sunt potrivite pentru clasificare și etichetare sau pentru evaluarea riscurilor.
  • Documentați-vă temeinic modelele (Q)SAR în dosarul de înregistrare folosind formatele standardizate din IUCLID.
  • Se recomandă utilizarea modelelor de clasificare (răspunsuri predictive de tip da/nu) pentru proprietăți la care rezultatul testelor se poate exprima astfel.
  • Luați în considerare utilizarea unor parametri suplimentari și corelați interacțiunile posibile dintre aceștia. Modelele (Q)SAR pot fi cuplate cu alte date și folosite într-o abordare bazată pe forța probantă.
  • Creați câte o fișă de studiu pentru fiecare structură chimică care face obiectul unei predicții (Q)SAR.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)