How to make changes to joint submissions

REACH-IT-järjestelmässä luotuun yhteistoimitukseen on joskus tehtävä muutoksia virheiden korjaamiseksi tai toimituksen mukauttamiseksi uuteen tilanteeseen.

Yhteisrekisteröinnin päärekisteröijä voi tehdä tiettyjä muutoksia yhteistoimitukseen, mutta seuraaviin tietoihin muutoksia voi tehdä vain kemikaalivirasto. Muutoksen pyytämiseksi on otettava yhteyttä kemikaalivirastoon yhteydenottolomakkeella.

 

Päärekisteröijän muuttaminen

Yhteisrekisteröinnin jäsenet voivat siirtää päärekisteröijän tehtävän REACH-IT-järjestelmässä, jos aiempi päärekisteröijä ja uusi päärekisteröijä antavat tähän suostumuksensa. Uuden päärekisteröijän on toimitettava päärekisteröintiaineisto uudelleen päärekisteröijän tehtävän siirtämisen saattamiseksi loppuun.

Jos päärekisteröijä ei enää vastaa viesteihin esimerkiksi konkurssin, kuoleman tai muun syyn vuoksi, yhteisrekisteröinnin jäsenet voivat nimetä uuden päärekisteröijän. Kemikaalivirastoa voidaan pyytää siirtämään päärekisteröijän tehtävä REACH-IT-järjestelmässä. Yhteisrekisteröinnin jäsenten on toimitettava uuden päärekisteröijän nimeämistä koskevat tiedot. Ennen päärekisteröijän tehtävän siirtämistä kemikaalivirasto ottaa yhteyttä vastaamatta jättäneeseen päärekisteröijään.

 

Yhteisesti toimitetut asiakirjat

Päärekisteröijä voi toimittaa turvallista käyttöä koskevat ohjeet tai kemikaaliturvallisuusraportin kaikkien jäsenten puolesta, tai kukin jäsen voi toimittaa ne erikseen.

Jos päärekisteröijä on ilmoittanut, että nämä asiakirjat toimitetaan yhdessä päärekisteröintiaineistossa, päärekisteröijä ei voi muuttaa kyseistä tietoa myöhemmin. Jos kuitenkin kaikki yhteistoimituksen jäsenet ovat ilmoittaneet asiakirja-aineistoissaan, että asiakirjat toimitetaan erikseen, kemikaalivirastoa voidaan pyytää muuttamaan kyseisten asiakirjojen tilaa. Ennen muutospyynnön esittämistä jäsenet voivat joutua päivittämään asiakirja-aineistonsa yhdenmukaisuuden takaamiseksi.

 

Yhteistoimituksen tyyppi

Vuoden 2016 kesästä alkaen yhteistoimituksia on ollut kahdenlaisia: kokonainen rekisteröinti ja välituotteiden rekisteröinti. Kokonainen rekisteröinti voi sisältää millaisen tahansa yhdistelmän kokonaisia (vakiomuotoisia) rekisteröintejä ja välituotteiden rekisteröintejä. Välituotteita koskevaan yhteistoimitukseen on sisällyttävä ainoastaan sellaisen välituotteena käytettävän aineen rekisteröinnit, jota (valmistetaan tai) käytetään ainoastaan tiukasti valvotuissa olosuhteissa. Jos samasta aineesta on tehty yksi kokonainen yhteistoimitus ja yksi välituotteen yhteistoimitus, ei yhteistoimitusta koskevaa velvoitetta rikota.

Päärekisteröijän on ilmoitettava yhteistoimituksen tyyppi REACH-IT-järjestelmässä sen luonnin yhteydessä. Tyyppiä ei voida muuttaa myöhemmin. Kemikaalivirastoa voidaan kuitenkin pyytää muuttamaan yhteistoimituksen tyyppiä, jos kaikki rekisteröinnit ovat uuden tyypin mukaisia eikä kyseisen tyypin yhteistoimituksia ole jo tehty aiemmin.

 

Yhteistoimituksen tonnimäärä

Päärekisteröijä ilmoittaa yhteistoimituksen tonnimäärän päärekisteröintiaineistossa. Tämän perusteella määritetään tietovaatimukset, jotka on täytettävä yhteisesti päärekisteröintiaineistossa toimitettujen tietojen osalta. Yhteistoimituksen jäsenet eivät voi rekisteröidä suurempaa tonnimäärää, elleivät jäsenet toimita vaadittuja lisätietoja poisjättäytymistä koskevina tietoina.

Päärekisteröijä voi itse lisätä yhteistoimituksen tonnimäärää päärekisteröintiaineiston päivittämisen yhteydessä, mutta tonnimäärää ei kuitenkaan voida pienentää. Jos kaikki yhteistoimituksen jäsenet (päärekisteröijää lukuun ottamatta) ovat rekisteröineet pienemmän tonnimäärän, kemikaalivirastoa voidaan pyytää pienentämään yhteistoimituksen tonnimäärää. Jäsenet voivat joutua päivittämään asiakirja-aineistonsa ennen muutospyynnön esittämistä.

Kun kemikaalivirasto on pienentänyt tonnimäärää, päärekisteröintiaineisto on päivitettävä, ja siinä on ilmoitettava yhteistoimituksen uusi tonnimäärä. Sellaisia tietoja, jotka täyttävät korkeampaa tonnimäärää koskevat tietovaatimukset, ei saa poistaa, sillä aineesta on toimitettava kaikki saatavilla olevat tiedot ja nämä tiedot olivat jo saatavilla.

 

 

Yhteistoimituksen nimi

Päärekisteröijä voi valita yhteistoimituksen nimen luodessaan toimitusta REACH-IT-järjestelmässä. Nimeä ei voida muuttaa myöhemmin. Perustelluissa tapauksissa kemikaalivirastolta voidaan pyytää nimen muuttamista.

 

Tyhjän yhteistoimituksen poistaminen

Päärekisteröijä voi poistaa REACH-IT-järjestelmään (virheellisesti) luodun yhteistoimituksen, edellyttäen, ettei yksikään yhteisrekisteröinnin jäsenistä ole toimittanut asiakirja-aineistoaan (onnistuneesti tai tuloksettomasti). Jos päärekisteröijä ei poista virheellisesti luotua tyhjää yhteistoimitusta, kyseisen aineen tosiasialliset rekisteröijät eivät voi myöhemmin luoda yhteistoimitusta ja rekisteröityä. Jos näin tapahtuu, kemikaalivirastoa voidaan pyytää poistamaan hylätty yhteistoimitus.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)