How to make changes to joint submissions

Når der er oprettet en fælles indsendelse i REACH-IT, er det undertiden nødvendigt at foretage ændringer, rette fejl eller tilpasse den til en ny situation.

Den ledende registrant for den fælles indsendelse kan foretage visse ændringer i den fælles indsendelse, men følgende oplysninger kan kun ændres af ECHA. For at anmode om en ændring skal du kontakte ECHA via kontaktformularen.

 

Ændring af ledende registrant

Medregistranter kan overføre rollen som ledende registrant i REACH-IT, hvis den tidligere ledende registrant og den nye ledende registrant er enige om dette. Den nye ledende registrant er nødt til at genindsende det ledende registreringsdossier for at fuldføre overførslen af rollen som ledende registrant.

Hvis den ledende registrant ikke længere besvarer henvendelser, f.eks. på grund af konkurs, dødsfald eller andet, kan medregistranterne udpege en ny ledende registrant. Du kan anmode ECHA om at overføre den ledende rolle i REACH-IT. Du vil skulle indsende bevis for nomineringen af ​​den nye ledende registrant. Før ECHA overfører rollen som ledende registrant, vil agenturet kontakte den passive ledende registrant.

 

Fælles indsendte dokumenter

Vejledningen om sikker anvendelse og kemikaliesikkerhedsrapporten kan indsendes af den ledende registrant på vegne af alle medregistranter, eller de kan selv indsende dem hver for sig.

Hvis du som ledende registrant har angivet, at dokumenterne indsendes i fællesskab i det ledende registreringsdossier, kan du ikke ændre dette senere. Hvis alle medregistranter i den fælles indsendelse derimod har angivet i deres dossierer, at de indgiver disse dokumenter hver for sig, kan du anmode ECHA om at ændre disse dokumenters status. Inden du kan anmode om ændringen, er medregistranterne muligvis nødt til at ajourføre deres dossierer for at sikre, at de stemmer overens.

 

Typer af fælles indsendelser

Siden sommeren 2016 har der været to typer fælles indsendelser – "fuldstændig" og "mellemprodukt". En "fuldstændig" fælles indsendelse kan indeholde enhver kombination af fuldstændige (standard-) registreringer og registreringer af mellemprodukter. En fælles indsendelse for et mellemprodukt må kun indeholde registreringer for et stof, der anvendes som mellemprodukt og (fremstilles eller) anvendes under strengt kontrollerede forhold. At have én fuldstændig indsendelse og én fælles mellemproduktindsendelse for samme stof er ikke en misligholdelse af pligten til fælles indsendelse.

Som ledende registrant angiver du typen af den fælles indsendelse i REACH-IT, når du opretter den – og den kan ikke ændres senere hen. Du kan dog anmode ECHA om at ændre typen af ​​den fælles indsendelse, hvis alle registreringer passer til den nye type, og der ikke allerede findes en fælles indsendelse for denne type.

 

Mængdeinterval for den fælles indsendelse

Den ledende registrant angiver mængdeintervallet for den fælles indsendelse i sit ledende registreringsdossier. Dette afgør, hvilke oplysningskrav de fælles indsendte oplysninger i det ledende registreringsdossier skal opfylde. Medregistranterne i den fælles indsendelse kan ikke registrere et højere mængdeinterval, medmindre de indsender de nødvendige supplerende oplysninger som et fravalg (opt-out).

Som ledende registrant kan du selv øge mængdeintervallet for den fælles indsendelse, når du ajourfører det ledende registreringsdossier, men du kan ikke reducere det. Hvis alle medlemmer af den fælles indsendelse (undtagen den ledende registrant) har registreringer i et lavere mængdeinterval, kan du dog anmode ECHA om at reducere mængdeintervallet for den fælles indsendelse. Medregistranterne er muligvis nødt til at ajourføre deres dossier, før du kan anmode om ændringen.

Når ECHA har reduceret mængdeintervallet, skal du ajourføre det ledende registreringsdossier med det nye mængdeinterval for den fælles indsendelse. Du må ikke slette data, der vedrører oplysningskrav for det højere mængdeinterval, da du har pligt til at forelægge alle data, du har om stoffet, og disse data forelå allerede.

 

 

Navnet på den fælles indsendelse

Som ledende registrant vælger du navnet på den fælles indsendelse, når du opretter den i REACH-IT, og du kan ikke ændre navnet senere hen. I begrundede tilfælde kan du anmode ECHA om at få ændret navnet.

 

Sletning af en tom fælles indsendelse

Den ledende registrant kan slette en fælles indsendelse, som vedkommende (ved en fejl) har oprettet i REACH-IT, så længe ingen af ​​medregistranterne endnu har indsendt deres dossierer (uanset om det var med et vellykket resultat eller ej). Hvis en ledende registrant ikke sletter den fejlagtigt oprettede tomme fælles indsendelse, kan stoffets nuværende registranter efterfølgende ikke oprette den fælles indsendelse og registrere. Skulle dette ske, kan du anmode ECHA om at slette den ubenyttede fælles indsendelse.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)