How to make changes to joint submissions

În cazul în care o transmitere în comun a fost creată în REACH-IT, uneori este necesar să se efectueze modificări pentru a se corecta erorile sau pentru a se face o adaptare la o nouă situație.

Solicitantul principal al înregistrării pentru transmiterea în comun poate aduce unele modificări acestei transmiteri, însă modificările cu privire la următoarele informații trebuie făcute de către ECHA. Pentru a solicita o modificare, trebuie să contactați ECHA prin intermediul formularului de contact.

 

Schimbarea solicitantului principal al înregistrării

Co-solicitanții înregistrării pot transfera rolul solicitantului principal al înregistrării în REACH IT în cazul în care solicitantul principal anterior al înregistrării și noul solicitant principal al înregistrării sunt de acord. Noul solicitant principal al înregistrării va trebui să depună din nou dosarul principal de înregistrare pentru a finaliza transferul rolului de solicitant principal.

În cazul în care solicitantul principal nu mai răspunde comunicărilor dumneavoastră, de exemplu, din motive de faliment, deces sau din orice alt motiv, co-solicitanții înregistrării pot desemna un nou solicitant principal. Puteți solicita ECHA să realoce rolul de solicitant principal în REACH-IT. Va trebui să prezentați dovezi privind desemnarea noului solicitant principal al înregistrării. Înainte de realocarea rolului de solicitant principal, ECHA va contacta solicitantul principal al înregistrării care nu răspunde la comunicări.

 

Documente transmise în comun

Ghidul privind utilizarea în siguranță și raportul de securitate chimică pot fi transmise de către solicitantul principal al înregistrării în numele tuturor membrilor sau, în mod alternativ, separat de fiecare solicitant al înregistrării.

În cazul în care dumneavoastră, în calitate de solicitant principal al înregistrării, ați indicat că aceste documente sunt transmise în comun în cadrul dosarului solicitantului principal al înregistrării, nu puteți modifica ulterior acest lucru. Cu toate acestea, în cazul în care toți membrii transmiterii în comun au indicat în dosarele lor că furnizează aceste documente separat, puteți solicita ECHA să schimbe statutul acestor documente. Înainte de putea face o astfel de solicitare de modificare, în vederea asigurării coerenței, este posibil ca membrii să trebuiască să își actualizeze dosarele.

 

Tipul transmiterii în comun

Începând din vara anului 2016, există două tipuri de transmiteri în comun — „complete” și „intermediare”. O transmitere în comun „completă” poate conține orice combinație de înregistrări complete (standard) și înregistrări intermediare. O transmitere în comun „intermediară” trebuie să conțină doar înregistrările pentru o substanță chimică utilizată ca intermediar care este (produsă sau) utilizată în condiții strict controlate. Existența unei transmiteri în comun „complete” și a uneia „intermediare” pentru aceeași substanță chimică nu încalcă obligația de transmitere în comun.

În calitate de solicitant principal al înregistrării, trebuie să indicați tipul transmiterii în comun în REACH-IT atunci când o creați, acesta neputând fi modificat ulterior. Cu toate acestea, puteți solicita ECHA să schimbe tipul transmiterii în comun, dacă toate înregistrările corespund noului tip și nicio transmitere în comun de acest tip nu există deja.

 

Intervalul cantitativ al transmiterii în comun

Solicitantul principal al înregistrării indică intervalul cantitativ al transmiterii în comun în cadrul dosarului solicitant principal al înregistrării. În acest fel se stabilesc cerințele privind informațiile care trebuie îndeplinite de către informațiile transmise în comun în cadrul dosarului solicitantului principal al înregistrării. Membrii transmiterii în comun nu se pot înregistra pentru un interval cantitativ superior, cu excepția cazului în care aceștia prezintă informațiile suplimentare solicitate sub forma unei clauze de neparticipare.

Ca solicitant principal, puteți mări intervalul cantitativ al transmiterii în comun atunci când actualizați dosarul principal de înregistrare, dar nu îl puteți reduce. Cu toate acestea, în cazul în care toți membrii transmiterii în comun (cu excepția solicitantul principal al înregistrării) au înregistrări într-un interval cantitativ inferior, puteți solicita ECHA să reducă intervalul cantitativ al transmiterii în comun. Este posibil ca membrii să trebuiască să își actualizeze dosarele înainte de a putea depune solicitarea de modificare.

Odată ce ECHA a redus intervalul cantitativ, trebuie să actualizați dosarul solicitantului principal al înregistrării, indicând noul interval cantitativ al transmiterii în comun. Nu trebuie să eliminați datele care îndeplinesc cerințele privind informațiile pentru intervalul cantitativ superior, întrucât aveți obligația de a furniza toate datele de care dispuneți privind substanța chimică respectivă, iar aceste date au fost deja disponibile.

 

 

Denumirea transmiterii în comun

În calitate de solicitant principal al înregistrării, trebuie să alegeți denumirea transmiterii în comun atunci când o creați în REACH-IT, aceasta neputând fi modificată ulterior. În cazurile justificate, puteți solicita ECHA să schimbe denumirea respectivă.

 

Ștergerea unei transmiteri în comun fără conținut

Solicitantul principal al înregistrării poate șterge o transmitere în comun pe care a creat-o (în mod eronat) în REACH-IT, atât timp cât niciunul dintre co-solicitanți nu și-a depus dosarul (cu succes sau nu). În cazul în care un solicitant principal nu șterge transmiterea în comun fără conținut creată în mod eronat, solicitanții înregistrării substanței chimice respective nu vor putea ulterior să creeze transmiterea în comun și să se înregistreze. În cazul în care se întâmplă acest lucru, puteți solicita ECHA să șteargă transmiterea în comun abandonată.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)