Blížiace sa termíny

Tieto termíny sa uvádzajú s cieľom pomôcť spoločnostiam pri plnení ich povinností vyplývajúcich z nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR) a nariadenia o kontrolnom programe (RPR).

  • AS = účinná látka
  • PT = typ výrobku
  • AS/PT = kombinácia účinnej látky/typu výrobku

BPR Deadlines

Deadline Topic Action Legal basis More information

* The comprehensive list of the applicable deadline for each of the compliant notification is given in List of notifications
** Article 3(2) RPR applications can only be made by the successful notifier (participant).

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)