Blížiace sa termíny

Tieto termíny sa uvádzajú s cieľom pomôcť spoločnostiam pri plnení ich povinností vyplývajúcich z nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR) a nariadenia o kontrolnom programe (RPR).

 • AS = účinná látka
 • PT = typ výrobku
 • AS/PT = kombinácia účinnej látky/typu výrobku

 

Date Topic Action Legal basis More information
07/03/2018 Redefinition of AS ‘copper’ to ‘copper flakes (coated with aliphatic acids)’ in PT21 Notify
 • ‘Copper’ or any other form of copper and/or coating than ‘copper flakes (coated with aliphatic acids)’ in PT21
RPR Art 14(1)(b);
RPR Art 14(2);
RPR Art 17
View
07/03/2018 Withdrawal of all participants Notify
 • Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate (2:1) (THPS) in PT2
RPR Art 14(1)(b);
RPR Art 14(2);
RPR Art 17
View
21/09/2018 Withdrawal of all participants

Notify

 • polyhexamethylene biguanide hydrochloride with a mean number-average molecular weight (Mn) of 1415 and a mean polydispersity (PDI) of 4.7 (PHMB(1415;4.7)) in PTs 3, 9 and 11
RPR Art 14(1)(b);
RPR Art 14(2);
RPR Art 17
View
21/09/2018 Withdrawal of all participants

Notify

 • Silver sodium hydrogen zirconium phosphate in PT1
RPR Art 14(1)(b);
RPR Art 14(2);
RPR Art 17
View
09/11/2018 Redefinition of AS

Notify

 • Chrysanthemum cinerariaefolium extract other than extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents or extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbon dioxide in PT18 and 19
RPR Art
14(1)(b);
RPR Art 14(2);
RPR Art 17
View
09/11/2018 Redefinition of AS

Notify

 • Pyrethrins and Pyrethroids in PTs 18 and 19
RPR Art
14(1)(b);
RPR Art 14(2);
RPR Art 17
View
09/11/2018 Withdrawal of all participants

Notify

 • Silver zeolite in PT 5
RPR Art
14(1)(b);
RPR Art 14(2);
RPR Art 17
View
Multiple deadlines* Application for approval: from successful notifier Apply:
 • substance/product-type combinations notified for inclusion in the review programme
RPR Art 3(2)** View
09/03/2019 Withdrawal of all participants Notify
 • Sodium dichloroisocyanurate dehydrate in PT 12
RPR Art 14(1)(b);
RPR Art 14(2);
RPR Art 17
View
09/03/2019 Withdrawal of all participants Notify
 • Symclosene in PT 12
RPR Art 14(1)(b);
RPR Art 14(2);
RPR Art 17
View
09/03/2019 Withdrawal of all participants Notify
 • Troclosene sodium in PT 12
RPR Art 14(1)(b);
RPR Art 14(2);
RPR Art 17
View

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)