Nová účinná látka

Spoločnosti musia požiadať o schválenie účinnej látky predložením dokumentácie agentúre ECHA. Ak agentúra vykoná kontrolu platnosti, hodnotiaci príslušný orgán do jedného roka vykoná kontrolu úplnosti a hodnotenie.

Výsledok hodnotenia sa postúpi výboru agentúry ECHA pre biocídne výrobky, ktorý do 270 dní pripraví stanovisko. Stanovisko slúži ako základ rozhodovania Európskej komisie a členských štátov. Schválenie účinnej látky sa udeľuje na určitý počet rokov, maximálne na 10 rokov.

Podobný postup prebieha aj v prípade obnovenia schválenia účinnej látky, pričom v závislosti od množstva nových štúdií dostupných pri obnovovaní sa rozlišuje medzi úplným hodnotením obmedzeným hodnotením. Žiadosť sa musí agentúre ECHA predložiť 550 dní pred dátumom uplynutia platnosti schválenia.

V nariadení o biocídnych výrobkoch sa ako nové prvky zavádzajú kritériá vylúčenia a kritériá nahradenia.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)