Autorizácia biocídnych výrobkov

Všetky biocídne výrobky musia byť autorizované pred tým, ako sa môžu uviesť na trh. Spoločnosti si môžu vybrať medzi niekoľkými alternatívnymi postupmi, a to v závislosti od ich výrobku a počtu krajín, v ktorých ho chcú predávať.

 

Image

 

Image

 

Image
Image

 

Regulations

Image

 

Information on Chemicals

Image