Rovnaká autorizácia biocídneho výrobku

Na naplnenie potrieb spoločností a zníženie administratívnej záťaže sa nariadením o rovnakých biocídnych výrobkoch (nariadenie č. 414/2013, zmenené a doplnené nariadením 2016/1802) zavádza možnosť vybrať si medzi širšou alebo užšou formou autorizácie (t. j. od skupiny biocídnych výrobkov po jeden alebo viacero výrobkov z podskupiny) alebo na úrovni trhov (t. j. od autorizácie v rámci EÚ po vnútroštátnu autorizáciu).

Je možné žiadať o autorizáciu pre samostatný výrobok (tzv. rovnaký výrobok), ktorý je totožný s iným autorizovaným biocídnym výrobkom (tzv. referenčným výrobkom) alebo v prípade ktorého bola predložená žiadosť o takúto autorizáciu („potenciálny referenčný výrobok“).

Toto môže nastať bez ohľadu na to, či súvisiaci referenčný výrobok je samostatný výrobok alebo individuálny výrobok, ktorý je súčasťou skupiny biocídnych výrobkov.

Okrem toho je možné požiadať o vnútroštátnu autorizáciu a začať (potenciálnym) referenčným výrobkom, ktorý je už autorizovaný v EÚ (alebo sa o ňu usiluje).

Na výrobky, ktoré podliehajú zjednodušenému postupu udelenia povolenia, sa tiež vzťahuje toto nariadenie.

Žiadosť o autorizáciu pre rovnakú skupinu biocídnych výrobkov (autorizácia EÚ, vnútroštátna alebo zjednodušená autorizácia) je možné začať aj (potenciálnou) referenčnou skupinou výrobkov.

Výsledkom postupu podania žiadosti o rovnaký biocídny výrobok je nezávislá autorizácia, ale s rovnakým dátumom uplynutia platnosti ako má referenčný výrobok (alebo referenčná skupina výrobkov). Tieto autorizácie budú mať rozdielne autorizačné číslo ako referenčný výrobok a je možné ich zmeniť alebo zrušiť nezávisle od referenčného výrobku.

Žiadosti o ten istý biocídny výrobok sa musia vykonať cez register R4BP 3 rovnako ako všetky ostatné žiadosti podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch BPR.

Informácie a pokyny na podanie vybavovanie žiadosti o autorizácie rovnakého biocídneho výrobku sa nachádzajú v súvisiacich príručkách na predkladanie údajov, ktoré sú dostupné na webovom sídle agentúry ECHA. Viac informácií o právnych predpisoch nájdete v kapitole „Same Biocidal Product “ (Ten istý biocídny výrobok) v praktickej príručke.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)