Skupina výrobkov

Skupina biocídnych výrobkov je skupina biocídnych výrobkov používaných na podobné účely a obsahujúcich účinné látky s rovnakými špecifikáciami. Skupina biocídnych výrobkov sa vyznačuje aj určitými variáciami vo svojom zložení, aby sa zabezpečilo, že sa nezvýši riziko a nezníži účinnosť týchto výrobkov. Táto koncepcia je prepracovaním koncepcie rámcových zložení podľa smernice 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh.

Na všetky výrobky zo skupiny biocídnych výrobkov sa vzťahuje jedna autorizácia podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch. 

Inak povedané, jedna autorizácia môže platiť pre viacero biocídnych výrobkov v rámci jednej skupiny za predpokladu, že rozdiel v zložení jednotlivých výrobkov tejto skupiny nepresahuje určitý rozsah. Toto zloženie sa môže týkať buď zníženia v koncentrácii účinnej látky, alebo variácie koncentrácie neúčinných látok. 

Povolené je tiež nahradenie neúčinných látok vo výrobkoch patriacich do skupiny výrobkov inými neúčinnými látkami, ktoré predstavujú rovnaké alebo nižšie riziko.

Klasifikácia a výstražné a bezpečnostné upozornenia však musia byť v prípade všetkých výrobkov v rámci skupiny biocídnych výrobkov na rovnakej alebo menej závažnej úrovni než v prípade prvého autorizovaného výrobku.

Oznamovanie

Zloženie výrobkov z autorizovanej skupiny výrobkov sa môže líšiť rozsahom vymedzeným počas hodnotenia. Rozsahy prijateľnosti autorizácie skupiny biocídnych výrobkov sa určia pri posudzovaní a hodnotení reprezentatívnych výrobkov skupiny.

Ak nový výrobok svojím zložením patrí do týchto určených rozsahov, držiteľovi autorizácie stačí oznámiť výrobok orgánom 30 dní pred uvedením nového výrobku na trh. Oznámenia o uvedení výrobku na vnútroštátny trh sa musia poslať príslušnému úradu, ktorý udelil vnútroštátnu autorizáciu skupine biocídnych výrobkov. V prípade autorizácie Únie sa musí oznámenie poslať agentúre ECHA a Komisii. Všetky oznámenia sa musia poslať prostredníctvom registra R4BP 3.

Výrobky sa však môžu uviesť na trh aj bez oznámenia, ak sa variácie týkajú iba farbív, parfumov alebo pigmentov a neprekračujú existujúce povolené rozsahy. 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)