Obrađeni artikli

Uredbom o biocidnim proizvodima (Uredba BPR) utvrđena su pravila o uporabi proizvoda tretiranih jednim ili više biocidnih proizvoda ili proizvoda koji ih ciljano sadržavaju.

U skladu s Uredbom, proizvodi se mogu tretirati samo onim biocidnim proizvodima koji sadrže aktivne tvari odobrene u EU-u. To je izmjena u odnosu na Direktivu o biocidnim proizvodima (koja je ukinuta Uredbom BPR od 1. rujna 2013.) u skladu s kojom su se proizvodi uvezeni iz trećih zemalja mogli tretirati tvarima koje nisu odobrene u EU-u (npr. sofe i cipele koje sadržavaju DMF).

Poduzeća također moraju biti spremna potrošačima pružati informacije o biocidnom tretiranju proizvoda koji prodaju. Ako potrošač zatraži informacije o tretiranom proizvodu, dobavljač ih mora besplatno dostaviti u roku od 45 dana.

Označivanje tretiranih proizvoda

Proizvođači i uvoznici tretiranih proizvoda moraju osigurati da se proizvodi označuju u skladu i s uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju i s dodatnim zahtjevima utvrđenima u Uredbi o biocidnim proizvodima.

U skladu s Uredbom o biocidnim proizvodima (Uredba BPR), od proizvođača i uvoznika tretiranih proizvoda zahtijeva se označivanje tretirane proizvode kada: 

  1. je podnesena tvrdnja da tretirani proizvod ima biocidna svojstva
     
  2. se to zahtijeva u skladu s uvjetima odobrenja aktivne tvari sadržane u biocidnom proizvodu koji se upotrebljava za tretiranje proizvoda.

Naljepnice moraju biti lako razumljive i vidljive potrošačima.

Prijelazne mjere za tretirane proizvode

Uredba o biocidnim proizvodima (Uredba BPR) predviđa brojne mjere za pojednostavljivanje prelaska s regulatornog sustava u skladu s Direktivom o biocidnim proizvodima (Direktiva BPD) na novi regulatorni sustav.

Od 1. rujna 2013., aktivne tvari sadržane u biocidnom proizvodu koji se upotrebljava za tretiranje tretiranih proizvoda moraju biti navedene u prilogu I., već odobrene ili u postupku evaluacije za odgovarajuću vrstu proizvoda.

Za aktivne tvari koje još nisu u postupku odobravanja omogućeno je prijelazno razdoblje od 1. rujna 2013. (članak 94. Uredbe BPR). Potpuni dosjei sa zahtjevom za prijavu aktivne tvari trebaju se podnijeti do 1. rujna 2016.

Nakon 1. ožujka 2017. proizvode tretirane biocidnim proizvodom (ili proizvode koji namjerno sadrže biocidni proizvod) koji sadrže aktivnu tvar koja još nije odobrena, navedena u prilogu I. ili u postupku procjene, nije moguće stavljati na tržište EU-a.

Ako je zahtjev za odobrenje aktivne tvari odbijen (na primjer zbog neplaćanja pristojbe) ili je donesena odluka o neodobrenju, proizvodi koji su tretirani biocidnim proizvodom ili sadrže biocidni proizvod s tom aktivnom tvari ne smiju se stavljati na tržište 180 dana od takve odluke.

Više informacija o aktivnoj tvari koja je dopuštena u tretiranim proizvodima možete pronaći u dokumentu koji se nalazi u odjeljku „Vidjeti također“.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)