Obrađeni artikli

Uredbom o biocidnim proizvodima (Uredba BPR) utvrđena su pravila o uporabi proizvoda tretiranih jednim ili više biocidnih proizvoda ili proizvoda koji ih ciljano sadržavaju.

U skladu s Uredbom, proizvodi se mogu tretirati samo onim biocidnim proizvodima koji sadrže aktivne tvari odobrene u EU-u. To je izmjena u odnosu na Direktivu o biocidnim proizvodima (koja je ukinuta Uredbom BPR od 1. rujna 2013.) u skladu s kojom su se proizvodi uvezeni iz trećih zemalja mogli tretirati tvarima koje nisu odobrene u EU-u (npr. drvo tretirano arsenom te sofe i cipele koje sadržavaju DMF).

Poduzeća također moraju biti spremna potrošačima pružati informacije o biocidnom tretiranju proizvoda koji prodaju. Ako potrošač zatraži informacije o tretiranom proizvodu, dobavljač ih mora besplatno dostaviti u roku od 45 dana.

Označivanje tretiranih proizvoda

Proizvođači i uvoznici tretiranih proizvoda moraju osigurati da se proizvodi označuju u skladu i s uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju i s dodatnim zahtjevima utvrđenima u Uredbi o biocidnim proizvodima.

U skladu s Uredbom o biocidnim proizvodima (Uredba BPR), od proizvođača i uvoznika tretiranih proizvoda zahtijeva se označivanje tretirane proizvode kada:

  1. je podnesena tvrdnja da tretirani proizvod ima biocidna svojstva
  2. se to zahtijeva u skladu s uvjetima odobrenja aktivne tvari sadržane u biocidnom proizvodu koji se upotrebljava za tretiranje proizvoda.

Naljepnice moraju biti lako razumljive i vidljive potrošačima.

Prijelazne mjere za tretirane proizvode

Uredba o biocidnim proizvodima (Uredba BPR) predviđa brojne mjere za pojednostavljivanje prelaska s regulatornog sustava u skladu s Direktivom o biocidnim proizvodima (Direktiva BPD) na novi regulatorni sustav.

Od 1. rujna 2013., aktivne tvari sadržane u biocidnom proizvodu koji se upotrebljava za tretiranje tretiranih proizvoda moraju biti ili već odobrene ili u postupku evaluacije za odgovarajuću vrstu proizvoda.

Nakon 1. ožujka 2017. neće više biti moguće na tržište EU-a plasirati proizvode tretirane biocidnim proizvodom (ili koji namjerno sadržavaju biocidni proizvod) koji sadrže aktivnu tvar koja nije već odobrena, navedena u Prilogu I., koja je u postupku ocjenjivanja ili za koju nije podnesen cjeloviti dosje za podnošenje zahtjeva za odgovarajuću vrstu proizvoda do 1. rujna 2016.

Ako aktivna tvar nije odobrena za odgovarajuću vrstu proizvoda, proizvodi tretirani biocidnim proizvodom koji sadrži tu aktivnu tvar ili proizvodi koji ciljano sadrže takav biocidni proizvod ne smiju se stavljati na tržište nakon 180 dana od donošenja odluke o neodobravanju aktivne tvari.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)