Aktivne tvari nastale na samom mjestu (in situ)

Biocidne aktivne tvari nazivaju se „in situ" proizvedene aktivne tvari ako su proizvedene iz jednog ili više prekursora na mjestu uporabe. Odobravanje takve tvari zahtijeva evaluaciju proizvedene aktivne tvari, kao i prekursora (ili više njih) iz kojeg je proizvedena u kontekstu svake vrste proizvoda (PT). Neki od primjera takvih kombinacija su sljedeći:

  • aktivni klor dobiven elektrolizom iz natrijevog klorida;
  • aktivni klor dobiven elektrolizom iz natrijevog klorida;
  • aktivni brom dobiven iz natrijevog bromida i natrijevog hipoklorita;
  • hidrogen-peroksid dobiven iz natrijevog perkarbonata otapanjem u vodi.

Iako su mnoge „in situ" proizvedene aktivne tvari uključene u program revizije, podnošenje podataka o prekursorima nije bilo sustavno (npr. podatci o nekoliko prekursora dostavljani su u jednoj dokumentaciji) i stoga prekursori nisu bili sustavno evaluirani.

Europska komisija pripremila je prijedlog koji ima za cilj definirati „in situ" proizvedene aktivne tvari koje su trenutno u programu revizije prema referencama na prekursor (ili više njih) koji se navodi u dokumentaciji koja je u postupku evaluacije i referencama na proizvedenu tvar. Kao rezultat toga, uvedene su dodatne kombinacije kako bi se osigurala odgovarajuća evaluacija svih kombinacija koje su trenutno na tržištu. O tom su prijedlogu raspravljale države članice na svom 58. sastanku održanom 12. - 14. studenoga 2014. te su ga poduprle.

Prijedlog Komisije stoga sadrži popis prekursora/aktivnih tvari/kombinacija vrsta proizvoda (PT) za koje postoje saznanja da su dostupni ili da se upotrebljavaju na tržištu EU-a. Neke od kombinacija već su podržane u programu revizije, no mnoge nisu. Kako bi zadržala biocidne proizvode na tržištu, poduzeća će u nekim slučajevima morati poduzeti mjere objašnjene u nastavku.

Što će se dalje događati s „in situ" proizvedenim tvarima?

  • ECHA će na svojoj internetskoj stranici objaviti konačni popis Komisije. Popis će sadržavati kombinacije koje trenutno nisu popraćene u programu revizije. Ako poduzeća žele preuzeti ulogu sudionika u programu revizije za te kombinacije, moraju poslati obavijest i zatim podnijeti zahtjev.
  • Neke kombinacije ne ispunjavaju uvjete za uključivanje u program revizije (zbog toga što aktivna tvar izvorno nije prijavljena ili zbog toga što je kombinacija popraćena samo za druge vrste proizvoda), no poduzeća će moći iskoristiti prijelazne odredbe iz članka 93. Uredbe BPR i podnijeti zahtjev za odobrenje „in situ" proizvedene aktivne tvari. Ako se zahtjev podnese prije 1. rujna 2016., prekursor (ili više njih) iz kojeg se proizvodi aktivna tvar može ostati na tržištu.
  • Ako je kombinacija prekursora/aktivne tvari bitna za više vrsta proizvoda (PT-ova), pri čemu su neke od njih obuhvaćene prvim putem zahtjeva (tj. uključuju preuzimanje uloge sudionika u programu revizije), dok su druge obuhvaćene drugim putem (članak 93.), podnositelji zahtjeva mogu odlučiti podnijeti zahtjev za odobrenje svih kombinacija putem jedinstvenog podneska, odabirom jednog od dva puta zahtjeva.

Trebam li podnijeti zahtjev u skladu s člankom 95. za „in situ" proizvedenu aktivnu tvar i njezin prekursor?

Kombinacije koje trenutno nisu u programu revizije: Popis koji je Agencija objavila u skladu s člankom 95. Uredbe BPR popis je „relevantnih tvari". Tvar je „relevantna" samo u slučaju kada je dostavljena cjelovita dokumentacija o tvari i kada je tu dokumentaciju prihvatila ili potvrdila država članica u skladu s Uredbom BPR ili Direktivom BPD (Direktiva 98/8/EZ).

Stoga će podnositelj zahtjeva biti uključen na popis iz članka 95. za prekursor/aktivnu tvar/kombinaciju vrsta proizvoda nakon što država članica prihvati ili potvrdi zahtjev za odobrenje aktivne tvari koji mora uključivati informacije potrebne na temelju Priloga II. ili, za dokumentaciju podnesenu u skladu s Direktivom BPD, informacije koje se traže u skladu s Prilogom II.A ili IV.A i po potrebi III.A.

Međutim, ako zahtjev još nije potvrđen, tvar nije „relevantna" i zahtjev za usklađenost s člankom 95. stavkom 2., tj. obvezom da je dobavljač na popisu proizvoda koji trebaju biti dostupni nakon 1. rujna 2015., nije primjenjiv. U praksi to znači da se na dodatne prekursore/aktivne tvari/kombinacije vrsta proizvoda (PT-ove) koji su uvedeni kao rezultat redefiniranja „in situ" proizvedenih aktivnih tvari koje su trenutno u programu revizije ne primjenjuje rok (do) 1. rujna 2015. te da će se obveze u skladu s člankom 95. primjenjivati od kasnijeg datuma, tj. nakon potvrđivanja zahtjeva za odobrenje.

Kombinacije koje već jesu u programu revizije: Rok (do) 1. rujna 2015. vrijedi za kombinacije koje su trenutno u programu revizije. Trenutne odrednice na popisu iz članka 95. bit će preimenovane kako bi se jasno naznačila i aktivna tvar i njezin prekursor (ili više njih).

U slučaju postojanja kombinacije, alternativni dobavljač te kombinacije morat će podnijeti zahtjev za uključivanje na popis kako bi bio na popisu do 1. rujna 2015.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)