Odobreni dobavljači

Cilj Uredbe o biocidnim proizvodima (Uredba BPR) jest osigurati da se troškovi podataka o aktivnim tvarima pravedno raspodjeljuju.

Poduzeća koja još nisu dostavila vlastitu dokumentaciju o određenoj aktivnoj tvari u skladu s Direktivom o biocidnim proizvodima (Direktiva BPD) ili Uredbom BPR mogu ECHA-i dostaviti ili dokumentaciju ili odobrenje za pristup toj dokumentaciji ili, ako su istekla sva razdoblja u kojima su podatci bili zaštićeni, referencu na postojeću dokumentaciju. Te informacije moraju biti usklađene sa zahtjevima za podatke o aktivnim tvarima u skladu s Uredbom BPR ili Direktivom BPD.

Zahtjeve za uključivanje na popis dobavljača aktivnih tvari (popis iz članka 95.) može podnositi samo osoba koja ima poslovni nastan u EU-u. U definicijama dobavljača tvari i dobavljača proizvoda, kako je utvrđeno u članku 95. stavku 1., drugom podstavku, navodi se da ti subjekti moraju imati poslovni nastan u EU-u. Međutim, za potrebe članka 95. poduzeća izvan EU-a može predstavljati zastupnik u EU-u, , te ona mogu biti navedena u popisu uz ime njihova zastupnika u EU-u.

Izmjenama Uredbe BPR od 11. ožujka 2014. uvedenima Uredbom (EU) br. 334/2014, zahtjev za uključivanje na popis iz članka 95. mogu, osim proizvođača i uvoznika, podnositi i dobavljači proizvoda (npr. formulatori). Izmjenom se također traži navođenje, na popisu, vrste proizvoda (PT) za koju je podnesen zahtjev.

ECHA objavljuje i redovito ažurira popis iz članka 95. radi uključivanja subjekata koji su uspješno dostavili potrebne informacije (vidi poveznicu na popis iz članka 95.).

Od 1. rujna 2015. biocidni proizvod koji se sastoji od, sadržava ili proizvodi dotičnu tvar ne smije se stavljati na tržište EU-a ako dobavljač tvari ili dobavljač proizvoda nije uključen na popis za vrstu proizvoda kojoj proizvod pripada.

U kontekstu popisa iz članka 95., a ograničeno na aktivne tvari u programu revizije, načelo obvezne razmjene podataka ne primjenjuje se samo na testiranja koja uključuju kralježnjake nego i na sve toksikološke i ekotoksikološke studije te studije sudbine i ponašanja u okolišu, uključujući bilo koje takve studije koje ne uključuju testiranja na kralježnjacima. To znači da podnositelji zahtijeva moraju razmjenjivati, a ne udvostručavati studije i podatke o testiranju na kralježnjacima koja se trebaju primjenjivati kao posljednje moguće rješenje.

Svaki dobavljač tvari ili proizvoda koji planira provoditi testiranja ili studije može, ako se radi o testiranjima koja ne uključuju kralježnjake, i mora, ako se radi o testiranjima koja uključuju kralježnjake, poslati upit Agenciji u vezi toga jesu li Agenciji ili bilo kojem nadležnom tijelu već podneseni podatci o takvim testiranjima ili studijama u skladu s Direktivom BPD ili Uredbom BPR.

Agencija potencijalnom podnositelju zahtjeva dostavlja podatke za kontakt s odgovarajućim podnositeljem podataka. Dostavljanje upita preduvjet je koji mora biti ispunjen kako bi se bilo koji spor u vezi s razmjenom podataka mogao predočiti Agenciji jer se odgovarajući vremenski rokovi za potrebe postupka rješavanja sporova računaju od datuma na koji je Agencija dostavila podatke za kontakt podnositelja podataka.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)