Autorizacija biocidnih pripravaka

Za sve biocidne proizvode treba ishoditi odobrenje prije njihova stavljanja na tržište. Društva mogu izabrati među nekoliko različitih postupaka, ovisno o proizvodu i broju zemalja u kojima ga namjeravaju prodavati.

 

Slika

 

Slika

 

Slika
Slika

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)