Pojednostavljeno odobrenje

Pojednostavljenim postupkom odobrenja nastoji se potaknuti upotreba biocidnih proizvoda koji su manje štetni za okoliš, te za zdravlje ljudi i životinja.

Biocidni proizvod mora ispunjavati sve sljedeće uvjete da se na njega može primijeniti pojednostavljeni postupak odobrenja:

 • sve aktivne tvari u biocidnom proizvodu navedene su u Prilogu I. Uredbe o biocidnim proizvodima i u skladu su s utvrđenim ograničenjima
   
 • biocidni proizvod ne sadrži niti jednu tvar zabrinjavajućih svojstava
   
 • biocidni proizvod ne sadrži nanomaterijale 
   
 • biocidni proizvod dovoljno je učinkovit
   
 • rukovanje biocidnim proizvodom i njegova namjena ne zahtijevaju opremu za osobnu zaštitu

Ako su navedeni uvjeti ispunjeni, podnositelj zahtjeva koji traži odobrenje mora podnijeti prijavu agenciji ECHA putem platforme R4BP 3 s naznakom koje će nadležno tijelo u državi članici ocjenjivati zahtjev.

Ako je izdano pojednostavljeno odobrenje, biocidni proizvod može se staviti na tržište drugih država članica bez potrebe međusobnog priznavanja. Međutim, nositelj odobrenja o tome mora obavijestiti sve države članice na koje se to odnosi 30 dana prije stavljanja proizvod na to tržište. Ta se obavijest šalje putem platforme R4BP 3.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)