Postupak prijave

Postupak podnošenja zahtjeva za pojednostavljenu autorizaciju biocidnog proizvoda sličan je postupku za nacionalnu autorizaciju proizvoda osim drugačijih zahtjeva za podatke.  Podnositelj zahtjeva mora dostaviti nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda, relevantne podatke o učinkovitosti te sve ostale relevantne informacije koje prikazuju da proizvod ispunjava zahtjeve za pojednostavljeni postupak autorizacije.  
 
Prijave se podnose putem sustava R4BP 3 u obliku IUCLID-ove datoteke.

Slika prikazuje pregled pojednostavljenog postupka za davanje odobrenja. 

Koraci

Postupak se sastoji od nekoliko koraka. Svaki korak treba izvršiti prije prelaska prijave na sljedeći. Važno je da podnositelj zahtjeva poštuje sve odgovarajuće rokove jer će u suprotnom prijava biti odbijena u postupku.

 

Image

ECHA provjerava jesu li prijava i podaci podneseni u ispravnom obliku i obavještava nadležno ocjenjivačko tijelo putem platforme R4BP 3.

 
Image

Podnositelj plaća naknade nadležnom ocjenjivačkom tijelu u roku od 30 dana od datuma računa, a nadležno ocjenjivačko tijelo prihvaća prijavu.

 
Image

nadležno ocjenjivačko tijelo ima 90 dana za ocjenu dokumentacije i izdavanje odobrenja za stavljanja proizvoda na tržište.

 
Image

Ako je dokumentacija nepotpuna, nadležno ocjenjivačko tijelo od podnositelja zahtjeva traži sve informacije koje nedostaju. One se obično šalju u roku od 90 dana. U tom slučaju, nadležno ocjenjivačko tijelo odobrava proizvodu roku od 90 dana od zaprimanja dodatnih informacija. 

 

Obavijest

Biocidni proizvod odobren kroz pojednostavljeni postupak odobrenja u jednoj državi članici može se staviti na tržište drugih država članica bez postupka međusobnog priznavanja.

Međutim, nositelj odobrenja o tome mora obavijestiti sva nadležna tijela dotične države članice barem 30 dana prije stavljanja proizvoda na tržište.

Ako se druga država članica  ne slaže s time da biocidni proizvod ispunjava uvjete za pojednostavljeni postupak odobrenja, odnosno ako smatra da ne sadrži propisne obavijesti ili oznake, može predmet proslijediti koordinacijskoj skupini na rješavanje.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)