Upit

Informacije o dostupnim ispitivanjima i studijama

Podnositelj zahtjeva koji namjerava izvršiti ispitivanja ili studije koje uključuju kralježnjake za svoj zahtjev za autorizacijom temeljem Uredbe o biocidnim pripravcima moraju poslati upit agenciji ECHA putem alata R4BP 3. Svrha je tog upita utvrditi jesu li ta ispitivanja ili te studije već prijavljene temeljem Uredbe o biocidnim pripravcima ili prijašnje Direktive o biocidnim pripravcima. Taj upit nije obavezan za podatke koji uključuju ispitivanja na drugim životinjama, a ne kralježnjacima.

Upit je preduvjet za pokretanje spora o razmjeni podataka pred agencijom ECHA (u vezi s ispitivanjima na kralježnjacima ili drugim životinjama), uključujući situacije kada potencijalni podnositelj zahtjeva već zna vlasnika ili vlasnike podataka ili kada su dogovori već započeti.

Ako već postoji prijava za ta ispitivanja ili te studije, ECHA će podnositelju zahtjeva poslati kontaktne podatke subjekta koju je prijavio podatke. Ti će se podaci preuzeti iz dosjea podnesenih u skladu s prijašnjom Direktivom o biocidnim pripravcima i Uredbom o biocidnim pripravcima. ECHA ne pruža informacije o pojedinačnim ispitivanjima ili studijama.

Zaštita podataka/upotreba podataka od strane daljnjih podnositelje zahtjeva

Ako je isteklo odgovarajuće razdoblje zaštite podataka, ECHA može daljnjim podnositeljima zahtjeva odobriti uvid u podatke iz prvobitnog zahtjeva.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)