Razumijevanje BPR-a

Uredbom o biocidnim pripravcima (UBP, Uredba (EU) 528/2012) uređuje se stavljanje na tržište i uporaba biocidnih pripravaka koji se rabe za zaštitu ljudi, životinja, materijala ili predmeta od štetnih organizama kao što su nametnici ili bakterije djelovanjem aktivnih tvari sadržanih u biocidnom pripravku. Ova Uredba usmjerena je na poboljšanje djelovanja tržišta biocidnih pripravaka u EU-u te istovremeno omogućava visoku razinu zaštite za ljude i okoliš.

Uredba je donesena 22. svibnja 2012., a primjenjuje se od 1. rujna 2013., dok će prijelazno razdoblje vrijediti za određene odredbe. Njome će se staviti izvan snage Direktiva o biocidnim pripravcima (Direktiva 98/8/EZ).

Svi biocidni pripravci zahtijevaju autorizaciju prije stavljanja na tržište, a aktivne tvari sadržane u određenom biocidnom pripravku moraju biti prethodno odobrene. Međutim, postoje određeni izuzeci od ovog načela. Primjerice, aktivne tvari nad kojima se provodi program revizije kao i biocidni pripravci koji sadržavaju te aktivne tvari mogu biti stavljeni na tržište dok se čeka konačna odluka o odobrenju. Pripravci s privremenom autorizacijom za nove aktivne tvari koje su još u postupku procjene također su dopušteni na tržištu.

Uredba o biocidnim pripravcima usmjerena je na usklađivanje tržišta na razini Unije, pojednostavljivanje postupka odobravanja aktivnih tvari i autorizacije biocidnih pripravaka te uvođenje vremenskih granica u vezi s procjenom, stvaranjem mišljenja i donošenjem odluka država članica. Njome se također promiče smanjenje ispitivanja na životinjama uvođenjem zakonskih obveza o dijeljenju podataka i poticanjem uporabe alternativnih metoda ispitivanja.

Kao i u prethodnoj direktivi, odobrenje aktivnih tvari odvija se na razini Unije, a naknadna autorizacija biocidnih pripravaka na razini država članica. Autorizacija se može proširiti na druge države članice međusobnim priznavanjem. Međutim, nova uredba također pruža podnositeljima zahtjeva mogućnost novog tipa autorizacije na razini Unije (autorizacija Unije).

Posebna informatička platforma, Registar za biocidne pripravke (R4BP 3), koristit će se za podnošenje zahtjeva te razmjenu podataka i informacija među podnositeljem zahtjeva, ECHA-om, nadležnim tijelima države članice te Europskom komisijom. Drugi informatički alat, IUCLID 5, koristi se za sastavljanje zahtjeva. 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)