Update and submit your registration

Aktualizujte a předložte svou registraci

Upozorňujeme vás, že aktualizace registrační dokumentace bude při podání zahrnovat technickou kontrolu úplnosti. Ta se provádí proto, aby se zajistilo, že vaše dokumentace obsahuje všechny požadované informace. Kontrolují se všechny informace v dokumentaci bez ohledu na to, zda je dokumentace nově předložena nebo zda je již součástí dříve předložené dokumentace.

Pomocí validačního asistenta IUCLID můžete simulovat kontrolu úplnosti ještě před tím, než svou dokumentaci agentuře ECHA předložíte.

Kromě automatické kontroly úplnosti - kterou lze simulovat pomocí validačního asistenta IUCLID - provádějí pracovníci agentury ECHA manuální ověřování některých částí registrace, jako jsou výjimky z povinnosti předkládat údaje a zpráva o chemické bezpečnosti.

Přečtěte si registrační fázi 4 „Posouzení rizika a rizik“ a registrační fázi 5 „Vypracování registrační dokumentace“, abyste měli lepší přehled o informacích potřebných k sestavení registrační dokumentace.

Většina aktualizací je bezplatná. Existuje však poplatek za zvýšení množstevního rozmezí a také pokud ke své dokumentaci přidáváte další položky, které lze účtovat, například žádost o zachování důvěrnosti konkrétních informací. Doporučujeme, abyste před odesláním dokumentace využili kalkulačku poplatků, která je v nástroji IUCLID k dispozici. Faktury vám budou zaslány prostřednictvím portálu REACH-IT.

Po předložení aktualizované registrace agentuře ECHA prostřednictvím portálu REACH-IT projde dokumentace kroky vysvětlené v oddíle s názvem „Od předložení k rozhodnutí“ v registrační fázi 6 „Předložení registrační dokumentace“.

Zajistěte si sledování veškerých sdělení agentury ECHA ohledně vaší registrace a jejích aktualizací, která vám budou zasílána prostřednictvím portálu REACH-IT. V části „Company information“ („Informace o společnosti“) ve vašem účtu REACH-IT můžete nastavit zasílání upozornění e-mailem.