Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Vypracování registrační dokumentace

Jakmile shromáždíte všechny informace o své látce, které jsou nezbytné pro splnění požadavků nařízení REACH, musíte svá zjištění zaznamenat do registrační dokumentace.

V závislosti na vaší úloze v rámci společného předložení můžete připravit dva typy dokumentace:

 • hlavní registrační dokumentaci, která obsahuje informace o identitě látky, jež je předmětem společného předložení, informace o vlastnostech látky a informace o společnosti hlavního žadatele o registraci. K vypracování hlavní registrační dokumentace můžete využít:
  1. cloudovou službu IUCLID pro MSP
   Pokud jste konzultantem pro malý nebo střední podnik (MSP) nebo pokud jste MSP, který není častým uživatelem nástroje IUCLID.
  2. aplikaci IUCLID
   Pokud spravujete velké množství údajů nebo pokud chcete využívat veškeré pokročilé funkce.
 • dokumentace členů společného předložení, ve kterých všichni ostatní žadatelé o registraci uvedou informace týkající se jejich společností, jako jsou kontaktní údaje, přesná identifikace látky, objemy výroby nebo dovozu a použití chemické látky spotřebiteli. K vypracování dokumentace členů společného předložení můžete využít:
  1. cloudovou službu IUCLID pro MSP
   Pokud jste konzultantem pro malý nebo střední podnik (MSP) nebo pokud jste MSP, který není častým uživatelem nástroje IUCLID.
  2. možnost vytvoření dokumentace v nástroji REACH-IT
   Pokud jste členem společného předložení a souhlasíte se všemi informacemi, které vaším jménem předložil hlavní žadatel o registraci.
  3. aplikaci IUCLID
   Ve všech ostatních případech použijte plnou verzi aplikace IUCLID.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1