Dosahuji prahové hodnoty 1 tuny za rok?

Jestliže vyrábíte nebo dovážíte látku v množství menším než 1 tuna ročně, nemusíte tuto látku registrovat. Jestliže této prahové hodnoty dosahujete nebo ji překračujete, vaše množstevní rozmezí je určující pro to, jaké informace potřebujete k registraci.

 

Jaký je objem vaší výroby nebo dovozu?

Množství látky, kterou vyrábíte nebo dovážíte, je nutno určit v tunách za kalendářní rok. Kalendářní rok trvá od 1. ledna do 31. prosince. Nicméně pokud je vaše látka zavedenou látkou, kterou jste vyráběli nebo dováželi během tří po sobě následujících let, pak musíte vypočítat svůj objem jako průměr ze tří kalendářních let před registrací. Po registraci musíte určit svůj objem za kalendářní rok.

Rovněž musíte sečíst objemy své látky samotné, ve směsi a v předmětu, ze kterého se má uvolňovat.

Objemy vyráběné nebo dovážené jako izolované meziprodukty používané za přísně kontrolovaných podmínek je nutno počítat odděleně.

Jestliže vyrábíte nebo dovážíte látku v množstvích menších než 1 tuna ročně, nemusíte tuto látku registrovat.

Může být část objemů vaší výroby nebo dovozu vyňata?

Můžete vyjmout tyto objemy:

 • V případě, že vaše úloha v dodavatelském řetězci nevyžaduje vaši registraci.
  Viz bod 3 Musím provést registraci?

  Máte-li v dodavatelském řetězci několik různých úloh, můžete ze svého výpočtu objemu vyloučit množství, s nímž nakládáte v té úloze, jež nevyžaduje, abyste provedli registraci vy sami.
 • Jestliže je vaše použití látky osvobozeno od registrace.
  Viz krok 2 Musí být moje látka registrována?

  Jestliže je jedno nebo více vašich použití látky osvobozeno od registrace, můžete vyloučit ze svého výpočtu objemu množství určené pro tato konkrétní použití.

Jestliže vyrábíte nebo dovážíte látku v množstvích menších než 1 tuna ročně, nemusíte tuto látku registrovat.

Jaké je vaše množstevní rozmezí?

Váš objem určuje vaše množstevní rozmezí a vaše množstevní rozmezí pak určuje výši vašeho poplatku za registraci a to, jaké informace budete muset při registraci poskytnout.

Pro účely standardní registrace existují čtyři množstevní rozmezí:

 • 1–10 tun ročně,
 • 10–100 tun ročně,
 • 100–1 000 tun ročně,
 • více než 1 000 tun ročně.

Jestliže váš objem dosáhne spodní hranice určitého množstevního rozmezí, uvedete v registraci toto množstevní rozmezí.

Jestliže registrujete izolované meziprodukty používané za přísně kontrolovaných podmínek, stačí poskytnout méně informací. Nemusíte tedy jejich objemy pro účely standardní registrace sčítat, ale budete je počítat samostatně.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)