Požadavky na informace: 10–100 tun ročně

Žádáte-li o registraci látky, které se vyrobí nebo doveze množství mezi 10 a 100 tunami ročně, musíte poskytnout informace o jejích fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostech. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze VII a VIII nařízení REACH.

Na základě údajů, které máte, je vaším cílem se shodnout se žadateli o společnou registraci na odpovídající klasifikaci a označování registrované látky.

Kromě toho musíte doložit ve zprávě o chemické bezpečnosti výsledky posouzení chemické bezpečnosti dané látky. Příloha I nařízení REACH stanovuje obecná pravidla pro přípravu zpráv o chemické bezpečnosti.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)