Požadavky na informace: 1–10 tun ročně

Žádáte-li o registraci látky, které se vyrobí nebo doveze množství mezi 1 a 10 tunami ročně, musíte poskytnout informace o jejích fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostech – s výjimkou případů, kdy se tento požadavek na danou látku nevztahuje. Podrobnosti o těchto požadavcích jsou uvedeny v příloze VII nařízení REACH.

Na základě údajů, které máte, je vaším cílem se shodnout se žadateli o společnou registraci na odpovídající klasifikaci a označování registrované látky.

Pokud jste schopni prokázat, že odhad rizika pro vaši látku je nízký, můžete uplatnit omezené požadavky na informace a předložit pouze fyzikálně-chemické údaje (uvedené v oddíle 7 přílohy VII).

Případně pokud předložíte žádost o registraci pro množství od 1 do 10 tun ročně obsahující kompletní informace uvedené v příloze VII, nemusíte platit registrační poplatek. V takovém případě musíte při vytváření dokumentace v aplikaci IUCLID požádat o prominutí poplatku. Pokud však vaše látka splňuje kritéria uvedená v příloze III, prominutí poplatku se na ni nevztahuje a registrační poplatek budete muset uhradit.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)