Prepare for updating your registration

Připravte se na aktualizaci své registrace

Následující kroky vysvětlují, jak aktualizovat vaši registraci v případech, kdy zjistíte, že aktualizace je nezbytná.

 

1. Zajistěte si přístup do portálu REACH-IT.
 • Do portálu REACH-IT lze vstoupit z domovské stránky agentury ECHA.
 • Pokud potřebujete obnovit své heslo, klikněte na „Forgot password?“ (zapomenuté heslo) na stránce přihlášení k účtům u agentury ECHA. Řiďte se pokyny uvedenými v textu. Chcete-li obnovit své heslo, musíte znát své uživatelské jméno a odpověď na bezpečnostní otázku. Konkrétní informace o krocích pro obnovení hesla na portálu REACH-IT naleznete v příručce „ECHA Accounts Manual for Industry Users“ („Příručka k účtům agentury ECHA pro průmyslové uživatele“).
 • Pokud potřebujete obnovit své uživatelské jméno, klikněte na „Forgot username?“ (zapomenuté uživatelské jméno) na stránce přihlášení k účtům agentury ECHA. Řiďte se pokyny uvedenými v textu. Konkrétní informace o krocích pro obnovení vašeho uživatelského jména na portálu REACH-IT naleznete v příručce agentury „ECHA Accounts Manual for Industry Users“ („Příručka k účtům agentury ECHA pro průmyslové uživatele“).
 • Platnost hesel k účtům agentury ECHA končí každé tři měsíce; doporučujeme heslo včas obnovit. Zajistěte si průběžnou aktualizaci svého přístupu k aplikacím agentury ECHA.

 

2. Zkontrolujte, zda lze aktualizaci provést na portálu REACH-IT.

Ne všechny aktualizace vyžadují předložení dokumentace prostřednictvím nástroje IUCLID. Na portálu REACH-IT se hlásí následující aktualizace:

 • Pokud již látku nevyrábíte nebo nedovážíte, musíte agentuře ECHA oznámit ukončení výroby nebo dovozu pomocí funkce „ukončení výroby nebo dovozu“, která je k dispozici na stránce referenčního čísla látky.
 • Obnovení výroby nebo dovozu bez nutnosti opětovné registrace - pokud jste ovšem výrobu nebo dovoz neukončili po obdržení návrhu rozhodnutí o hodnocení (další informace jsou k dispozici v praktických příručkách „How to act in a substance evaluation“ („Jak postupovat při hodnocení látky“) a „How to act in a dossier evaluation“ („Jak postupovat při hodnocení dokumentace“)). Jakmile oznámíte, že jste výrobu nebo dovoz znovu zahájili, musíte ověřit, zda nejsou rovněž zapotřebí změny v dokumentaci.
 • Změna názvu nebo adresy společnosti (tato změna se provádí na účtu agentury ECHA).
 • Změna velikosti společnosti
 • Změna právního subjektu (rozdělení / fúze / změna výhradního zástupce) Je třeba ověřit, zda jsou nutné i změny v dokumentaci.

Další informace o aktualizacích registrace naleznete v oddíle 7 pokynů pro registraci s názvem „Kdy a jak aktualizovat registraci“.

 

3. Zajistěte si přístup ke svému souboru údajů o látce v nástroji IUCLID.

Kromě výše uvedených případů budete muset v rámci aktualizace svých registračních informací aktualizovat i svůj soubor údajů o látce v nástroji IUCLID, vytvořit dokumentaci a předložit ji agentuře ECHA prostřednictvím portálu REACH-IT.

 • Agentura ECHA nepodporuje podání dokumentace ve verzi IUCLID starší než IUCLID 6. K migraci vaší dokumentace na IUCLID 6 použijte IUCLID Cloud migration.
 • Pomocí cloudových služeb nástroje IUCLID můžete pracovat s nejnovější verzí nástroje IUCLID v cloudu, aniž byste museli nástroj IUCLID instalovat na svůj počítač nebo na servery společnosti. Služba poskytuje každé právnické osobě až 5 GB datového úložiště.

Pokud již nemáte přístup ke svému souboru údajů o látce, můžete se v krajním případě obrátit na agenturu ECHA.

Prepare for updating your registration related