Kommande tidsfrister

Följande tidsfrister listas för att hjälpa företagen att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med biocidförordningen och förordningen om granskningsprogram.

  • AS = verksamt ämne (”active substance”)
  • PT = produkttyp
  • AS/PT = kombination av verksamt ämne och produkttyp

BPR Deadlines

Deadline Topic Action Legal basis More information
01/10/2019 Withdrawal of all participants Notify
  • (ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)), PT 2
RPR Art 14(1)(a)
RPR Art 14(2)
RPR Art 17
View
12/06/2020 Withdrawal of all participants Notify
  • Metam-sodium, PT 9, 11
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
12/06/2020 Withdrawal of all participants Notify
  • Thiram, PT 9
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
Multiple deadlines Successful notifications Apply**
  • For active substance evaluation under Regulation (EU) No 1062/2014 for successfully notified active substance – product type combinations
RPR Art 3(2)* View

* The comprehensive list of the applicable deadline for each of the compliant notification is given in List of notifications
** Article 3(2) RPR applications can only be made by the successful notifier (participant).

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)