Ansöknings- och bedömningsförfarande

Företag kommer att använda elektroniska inlämningsverktyg för att ansöka om teknisk ekvivalens. Ansökningar lämnas in till ECHA genom R4BP 3 i form av en IUCLID-fil.

Detta är en översikt över ansökningsförfarandet för teknisk ekvivalens. 

 

Steg

Ansökningsprocessen sker i flera steg. Varje steg måste ha genomförts innan ansökan kan gå vidare till nästa steg. Det är viktigt att sökanden respekterar alla tillämpliga tidsfrister; i annat fall kommer ansökan att avvisas under processen.

Bild

Echa kontrollerar att ansökan och uppgifterna har lämnats in i korrekt format och skickar avgiftsfakturan genom R4BP 3.

 
Bild

Sökanden betalar motsvarande avgifter till Echa inom 30 dagar från faktureringsdatumet.

 
Bild

Echa accepterar ansökan och börjar bedöma den tekniska ekvivalensen.

 
Bild

Om kompletterande information är nödvändig för att utföra bedömningen kommer Echa att begära in den saknade informationen från sökanden. Samtidigt kommer Echa att specificera en tidsgräns för när sökanden ska lämna denna information.

 
Bild

Sökanden får möjlighet att kommentera resultatet av bedömningen.

 
Bild

Echa kommer att fatta sitt slutliga beslut inom 90 dagar från att ansökningsavgiften betalats in. Om kompletterande information begärdes från sökanden under processen, kommer 90-dagarsperioden att avbrytas från det datum då begäran om kompletterande information skickades till sökanden fram till dess att informationen togs emot. Avbrottet får överskrida 180 dagar endast i undantagsfall.

 

Aktörer

De främsta aktörerna i processen för inlämning av registreringsunderlag är:

De sökande

De sökande har ansvaret för att tillhandahålla underlag med all relevant information som rör bedömningen av teknisk ekvivalens samt tillhandahålla kompletterande information om Echa så begär. De sökande ansvarar för kvaliteten och formatet på uppgifterna i sina underlag.

Echa

Echa ansvarar för att kontrollera att informationen i registreringsunderlagen är i korrekt format. Echa utför även bedömningen av de tekniska ekvivalensunderlagen och säkerställer att inlämningsprocessen håller sig inom de fastställda tidsgränserna.
 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)